Projekty

Realizator: Stowarzyszenie „Wrzosowisko Ogorzelec”

Tytuł projektu: Wakacje na wsi nie muszą być nudne!

Kwota dofinansowania: 2500 zł

Czas realizacji: 2016-06-15 do 2016-09-15

Realizacja: Celem projektu było zorganizowanie szeregu warsztatów na temat otaczającej nas natury oraz tego jak z niej mądrze i zdrowo korzystać. Do realizacji tego projektu zakupiono dwa stoły biesiadne przy których można organizować warsztaty. Pierwsze spotkanie „Cudowianki” miało na celu przybliżyć słuchaczom florę, która nas otacza. Uczestnicy przynieśli różne kwiaty, trawy i zioła które następnie były omawiane. Każdy z przybyłych mógł się dowiedzieć jak dana roślina się nazywa, gdzie ją można spotkać oraz z których z nich można zdrowo korzystać. Ponieważ warsztaty te odbywały się w dzień „Sobótki”, każdy uplótł wianek z przyniesionych roślin, po czym wszyscy zasiedli do wspólnej biesiady przy ognisku. Na zakończenie wianki spalono zgodnie z tradycją.

Następne warsztaty „Zdrowe grillowanie w Parku Wiejskim” miały na celu pokazać w jaki sposób można zdrowo i smacznie grillować. Dzieci z pomocą dorosłych własnoręcznie przyrządzały potrawy na grilla, dzięki czemu wszyscy mogli spróbować różnego rodzaju mięs, szaszłyków oraz rozmaitych smakołyków z warzyw i serów. Największa atrakcją okazało się jednak przygotowanie owocowego deseru z grilla, co było miłym akcentem pod koniec spotkania. Na zakończenie najmłodsi zostali nagrodzeni medalami mistrzów zdrowego grillowania oraz gromkimi brawami.

Ostatnim spotkaniem „Przygoda z grzybami” było wspólne grzybobranie. Na początku miejscowy leśnik opowiedział jak rosną grzyby, kiedy je zbierać i w jaki sposób oraz jak rozróżniać grzyby jadalne od trujących. Powiedział też jak zachowywać się w lesie by nie niszczyć przyrody i nie płoszyć zwierząt. Następnie, wszyscy wybrali się do lasu na grzybobranie. Po powrocie omówiono zbiory i podsumowano cały projekt. Podczas biesiady uczestnicy śpiewali przy akompaniamencie gitary.

Podczas każdego ze spotkań dzieci i młodzież mogli się bliżej poznać poprzez wspólne gry i zabawy. Niewątpliwą korzyścią było to, że każdy nauczył się czegoś nowego o otaczającej go przyrodzie. W dużej mierze uczyliśmy się od siebie nawzajem, co przyczyniło się do zwiększenia poczucia własnej wartości mieszkańców. Jako społeczność mogliśmy poznać bliżej swoich sąsiadów oraz zawrzeć nowe znajomości.

wrzosowisko1 wrzosowisko2 wrzosowisko3

 

 

 

 

 

Realizator: Stowarzyszenie „BRAMA OPAWSKA”

Tytuł projektu: Nasze wspólne miejsce odpoczynku „OPAWSKA OSTOJA”

Kwota dofinansowania: 5000zł

Czas realizacji: 2016-06-01 do 2016-11-01

Realizacja: Projekt „Opawska Ostoja” polegał na zagospodarowaniu terenu parku znajdującego się w centralnym punkcie wsi tak aby mógł służyć całej społeczności wiejskiej, a także przyjeżdżającym ludziom. Dzięki tej realizacji możliwe było wspólne działanie poprzez integrację wszystkich mieszkańców w trakcie prowadzenia prac przy porządkowaniu terenu, nasadzaniu roślinności czy budowaniu miejsca do odpoczynku. Wybudowano ścieżki i plac z kostki betonowej pod altanę drewnianą, wstawiono nowe ogrodzenie, zasiano trawę i posadzono roślinność na skarpie i drzewka ozdobne wzdłuż ogrodzenia.

Realizacja tego projektu pozwoliła na integrację lokalnej społeczności, zbudowanie między mieszkańcami poczucia jedności i wspólnoty, zbudowanie poczucia więzi międzyludzkiej, tożsamości, zaszczepienie w mieszkańcach chęci współpracy, solidarności, przekraczania podziałów między ludźmi, wzmacnianie zaangażowania w sprawy wsi Opawa. Rezultatem projektu jest ogólnodostępne miejsce dla całej społeczności wiejskiej, a także osób odwiedzających. Dodatkowo realizacja tego projektu wpłynęła na promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców poprzez spacery, odpoczynek, czytanie na świeżym powietrzu i wspólne spędzanie czasu z sąsiadami. Kolejnym pozytywnym efektem realizacji projektu jest miłe i przyjemne spędzenie czasu dla osób czekających na autobus komunikacji miejskiej ponieważ park graniczy z przystankiem autobusowym, który również został odremontowany przez mieszkańców.

Działania w parku wzbudziły w mieszkańcach poczucie wspólnoty, jedności i integracji i były wstępem do dalszej aktywizacji i podejmowania wspólnych działań przez mieszkańców przy organizacji imprez odbywających się w naszej wsi tzn. obchodów 70lecia Ochotniczych Straży Pożarnych, Biegu WOPisty czy obchodów memoriału Stanisława Bodzka. Opawiacy pomimo wielu obowiązków domowych i ogromu prac w parku potrafili znaleźć czas i siły na to by jeszcze przystąpić do konkursu organizowanego przez władze Gminy Lubawka „Piękna i aktywna wieś”, którego celem było wspieranie rozwoju wsi poprzez rozbudzenie aktywności lokalnej, poprawa jakości życia na wsi, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, a także kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnacja środowiska naturalnego. Efektem tego konkursu było zdobycie 3 miejsca wśród wszystkich sołectw Gminy Lubawka i nagroda pieniężna dla sołectwa. Modernizacja parku przyczyniła się do wzrostu chęci współpracy, solidarności lokalnej społeczności oraz uatrakcyjnienia wyglądu wsi i jej walorów kulturowych. Pozytywnym rezultatem wspólnych prac jest również wzmacnianie zaangażowania w sprawy publiczne, wspieranie i promowanie uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności ponieważ rozpoczęły się rozmowy z władzami Gminy Lubawka na temat przystąpienie wsi do programu „Odnowy wsi”. Zapewniliśmy mieszkańcom i turystom atrakcyjne i bezpieczne miejsca wspólnego wypoczynku.

 

brama1 brama2 brama3

 

 

 

 

 

Realizator: Stowarzyszenie Niedamirów Wioska Cudów

Tytuł projektu: Przystanek sztuka

Kwota dofinansowania: 4500zł.

Czas realizacji: 2016-06-05 do 2016-10-16

Realizacja: Celem projektu była integracja społeczności na poziomie pokoleniowym – dzieci, jak i międzypokoleniowym – dzieci, rodzice, dziadkowie; rozwijanie i wspieranie kreatywności i potencjału artystycznego dzieci, a także ich rodziców; promowanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej, kolorystycznej i poczucia piękna; rozwijanie kompetencji społecznych, komunikacji, współpracy, odpowiedzialności. Istotnym celem było budowanie poczucia odpowiedzialności za wspólną przestrzeń, dbanie o czystość i estetykę, utrzymanie istniejących zasobów architektonicznych, kulturowych i przyrodniczych i co ważne ich rozbudowa. Ważne było również budowanie i rozbudzanie lokalnego patriotyzmu, dumy, poczucia zadowolenia z bycia mieszkańcem naszej wioski i regionu, będących miejscami atrakcyjnymi nie tylko przyrodniczo, ale i historycznie, estetycznie, przyjaznych mieszkańcom. Nie przypadkiem Stowarzyszenie nosi nazwę Niedamirów – Wioska Cudów. Dawniej miejscowość była określana w ten sposób jako miejsce, w którym przydarzają się najbardziej nieprawdopodobne historie, ale najczęściej w negatywnych kontekstach. Postrzeganie wsi powinno zmienić się z zewnątrz, jak i od wewnątrz, jako miejsca pozytywnych, radosnych działań i zdarzeń. Zamierzeniem projektu było stworzenie atrakcyjnego i przyjaznego do życia miejsca, przyciągającego do wsi nowych mieszkańców, a obecnych skłaniającego do pozostania. Ważnym celem było wypełnienie luk w wychowaniu plastycznym młodego i najmłodszego pokolenia. Utworzenie miejsca spotkań i działań twórczych pozwoliło uczestnikom zaznajomić się z różnorodnymi technikami plastycznymi i malarskimi i odkryć talenty. Umożliwiło to sprawdzenie się w malowaniu farbami wodnymi, olejnymi, w sprayu, rysowania kredami i pastelami, tworzenia kolaży, graffiti, murali i mozaik ściennych.

W trakcie realizowanych działań zakupiono i zamontowano huśtawkę na placu zabaw. Zakupiono materiały potrzebne do wykonania tablic do malowania. Zostały one wykonane przez mieszkańców i zamontowane na przystanku i placu zabaw. Przed przystankiem zbudowano i zasadzono kwiatami 2 klomby oraz zamontowano 3 ławki dla podróżnych.

Po zamontowaniu tablic przeprowadzono 6 warsztatów rysunkowo/malarskich dla dzieci i rodziców. Na płocie otaczającym plac zabaw i zawieszonych linach powieszono prace plastyczne dzieci, dzięki czemu powstała galeria w centrum wioski. W połowie sierpnia przy udziale 30 mieszkańców zorganizowano festyn rodzinny ,w którym wzięło udział ok.200 osób, również z okolicznych wiosek. Koniec sierpnia i wrzesień to prace przy fasadzie przystanku, które wymagały kilku dni pracy, wysychania poszczególnych warstw kleju, tynku i zaprawy. Była to okazja do kolejnych zadań z dziećmi, poznawania nowych technik plastycznych, malowania na tynku i na murach. Koniec września i początek października to wspólne weekendowe akcje sadzenia drzew owocowych i krzewów. Sadzonki częściowo zakupione, a także podarowane przez mieszkańców zasadzono na placu zabaw i boisku.

Wymiernym rezultatem działań jest zmiana estetyki centrum wioski, powstanie kolorowej ekspozycji rysunku i malarstwa, nowa i niespotykana fasada przystanku, klomby z kwiatami i ławki dla podróżnych, tablice do malowania dla dzieci, huśtawka oraz rozpoczęcie remontu wiejskiej kapliczki i deklaracje zebrania wiejskiego o kontynuowaniu prac w przyszłym roku.

Niewymiernym rezultatem działań była integracja mieszkańców, nawiązanie nowych kontaktów, zbudowanie relacji pokoleniowych i międzypokoleniowych oraz poczucie dumy z rezultatów, które rośnie z każdą kolejną osobą fotografującą przystanek.

niedamirów3 niedamirów2 niedamirów1

 

 

 

 

 

Realizator: Stowarzyszenie „Szczepanowski Grzbiet”

Tytuł projektu: Aktywni wczoraj i dziś – 10 lat Stowarzyszenia „SZCZEPANOWSKI GRZBIET”

Kwota dofinansowania: 2830zł

Czas realizacji: 2016-06-01 do 2016-09-30

Realizacja: Celem projektu była integracja społeczności wsi Szczepanów, a także edukacja na temat ziół. Cel powyższy zrealizowano poprzez następujące działania:

– Zapoznano obecnych z charakterystyką i terminarzem projektu. Następnie zebrani dyskutowali o swoich doświadczeniach w rozpoznawaniu ziół na podstawie katalogów, książek oraz innych dostępnych materiałów informacyjnych. Omawiano cechy fizyczne i biologiczne najpopularniejszych ziół na podstawie zgromadzonych świeżych i suszonych próbek mięty, lubczyka, liści malin, kwiatu czarnego bzu, pietruszki naciowej, melisy i czosnku niedźwiedziego. Omawiano również sposoby zbioru, suszenia i przechowywania ziół.

– Zakupiono drewniane inspekty do uprawy ziół, w których posadzono i posiano różnego rodzaju rośliny zielne. W tych pracach brały również udział dzieci sadząc miętę. Efektami uprawy w/w interesowało się wiele osób Poza dniami warsztatów.

– Zorganizowano wyjazd studyjny do gospodarstwa zielarskiego „Zielone Laboratorium” w Rzeszówku koło Świerzawy. W wyjeździe uczestniczyły 23 osoby ze Szczepanowa, Lubawki a nawet z Warszawy (goście z agroturystyki w Szczepanowie). W trakcie tego wyjazdu uczestnicy brali udział w warsztatach zielarskich, na których oprócz zapoznawania się z podstawowymi sposobami zbioru, przechowywania oraz zastosowania ziół – poznawano metody pozyskiwania ekstraktów, olejków. Uczestnicy dowiedzieli się o leczniczym zastosowaniu niedocenianych roślin jak na przykład pokrzywa zwyczajna czy liście maliny. Hitem okazała się „wierzbówka kiprzyca” – ziele rosnące dosłownie wszędzie: na łąkach, w rowach, na brzegach lasów, w ruinach – uznawana ogólnie za nieszkodliwy ale i nieprzydatny chwast, a która stanowi materiał do wyrobu wyśmienitej zdrowej herbaty. Uczestnicy bezpośrednio w terenie rozpoznawali zioła dziko rosnące i zapoznawali się z ich zastosowaniem. Wiele osób było bardzo usatysfakcjonowanych atmosferą tego wyjazdu i zdobytą wiedzą.

– Zorganizowano warsztaty dla osób zainteresowanych nie tylko sposobami zbioru i gromadzenia ziół, ale również chętnych chcących spróbować swoich sił w pracach artystycznych – malowanie motywów kwiatowych farbami akrylowymi. Uczestnicy pomagali sobie wzajemnie i dzielili się doświadczeniami. W warsztatach uczestniczyło kilkoro dzieci.

– Przygotowano warsztaty na temat pakowania i przechowywania zgromadzonych ziół. Próbki ziół przeznaczone do użytku były wcześniej zbierane i suszone przez prowadzącą warsztaty. Uczestnicy warsztatów ozdabiali opakowania i przypinali metki.

– Przeprowadzono warsztaty artystyczne (malarskie) dla zainteresowanych (od 6 do 70 lat) ze Szczepanowa, Kamiennej Góry, Lubawki, Pisarzowic, Paprotek a nawet z Niemiec. Przy pięknej pogodzie i wspaniałej atmosferze w plenerze powstało szereg ciekawych prac o tematyce kwiatowej eksponowanych później na dożynkach zielnych.

– Zorganizowano zakończenie projektu – dożynki zielne. Prezentowano zioła zebrane w czasie warsztatów, prace artystyczne wykonane przez uczestników projektu – podsumowano efekty działalności Stowarzyszenia na przestrzeni 10 lat istnienia. W imprezie brali udział prawie wszyscy mieszkańcy Szczepanowa, osoby z innych miejscowości oraz przedstawiciele władz a także zespół śpiewaczy z Uniwersytetu III Wieku. Bawiono się przy muzyce elektronicznej.

szczepanowski1 szczepanowski2 szczepanowski3

 

 

 

 

 

Realizator: Stowarzyszenie Dom

Tytuł projektu: Talent to nie wszystko!

Kwota dofinansowania: 1600zł.

Czas realizacji: 2016-07-04 do 2016-12-30

Realizacja: W projekt zaangażowanych było 50 osób w tym 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie z kilku miejscowości naszej gminy. Była to nowa forma pracy tworzenia spektaklu teatralnego przez osoby niepełnosprawne wspierane przez sprawnych wolontariuszy. Udało nam się przygotować spektakl na podstawie powieści Juliusza Verna „W 80 dni dookoła świata”. Uczestnicy zadania byli podzieleni na dwie grupy: techniczną, która zajmowała się szyciem pięknych strojów i wykonaniem kolorowej dekoracji, druga grupa zajmowała się opracowaniem scenariusza, muzyki, a także prowadziła zajęcia rozwijające twórczo i ruchowo, które odbywały się 2 razy w tygodniu. Tworzenie, malowanie, szycie- widoczne efekty z wykonanej pracy dawały wiele radości i satysfakcji. Wspólnie spędzany czas dawał możliwość do rozmów, poznawania zdolności i umiejętności uczestników, zawiązywania nowych znajomości, a także spędzenia wolnego czasu w sposób atrakcyjny i twórczy. Podczas kilkumiesięcznej pracy aktorzy amatorzy stworzyli barwny, ekspresyjny spektakl, który został zaprezentowany na Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Amatorskich w Kamiennej Górze, wystąpili również dla uczniów szkół w Czarnym Borze, Kamiennej Górze, Krzeszowie, podczas obchodów Dnia Wolontariusza w CK w Kamiennej Górze. Dzięki współpracy i wsparciu wielu instytucji mogliśmy realizować zaplanowane działania bez problemów i zgodnie z harmonogramem.

dom1 dom2 dom3

 

 

 

 

 

Realizator: Stowarzyszenie Świdna

Tytuł projektu: „JARMARK NAD ŚWIDNĄ” – poznajemy nasze wyroby lokalne

Kwota dofinansowania: 3400zł.

Czas realizacji: 2016-06-01 do 2016-09-30

Realizacja: Głównym celem projektu było zwiększenie integracji społecznej mieszkańców wsi oraz pobudzenie aktywności społecznej poprzez wspólne zagospodarowanie terenu, na którym lokalna społeczność mogła zaprezentować lokalne produkty oraz wymienić się poglądami i doświadczeniem.

Pierwszym etapem projektu było spotkanie organizacyjne, podczas którego opracowano wspólny plan działań. Prace związane z przygotowaniem terenu polegały na odwodnieniu i wyrównaniu gruntu oraz zasianiu trawy. W ramach projektu mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w pracach związanych z porządkowaniem terenu na którym powstał „targ”. Ponadto młodzież, która gromadzi się popołudniami w świetlicy wiejskiej, chętnie pomagała w pracach związanych z nasadzeniem zieleni.

Przeprowadzono następujące działania w ramach projektu: warsztaty z papieroplastyki, prace porządkowe na placu, kopanie przy pogłębianiu rowów i drenaż placu, warsztaty serowarskie, warsztaty kulinarne, zdobienie pierników, prace związane z przygotowaniem do Jarmarku, organizacja „Jarmarku nad Świdną – poznajemy wyroby lokalne”.

Prace wykonane podczas warsztatów zaprezentowane zostały podczas imprezy integracyjnej na zakończenie projektu „JARMARK NAD ŚWIDNĄ”.

Uczestnicy warsztatów mieli możliwość pracy najprostszymi technikami tkackimi, poznali historię sztuki ludowej i regionalnej ubiegłych wieków. Warsztaty sprzyjały zawarciu znajomości oraz popularyzacji takich wartościowych form twórczości jakimi są stare techniki rękodzieła.

Dzięki realizacji projektu powstało miejsce, na którym lokalna społeczność może zaprezentować lokalne produkty, zostały zaciśnięte więzi między mieszkańcami, uczestnicy uwierzyli we własne możliwości zarówno organizacyjne, jak i twórcze, pobudzono aktywność społeczną mieszkańców.

świdna1 świdna2 świdna3

 

 

 

 

 

Realizator: Stowarzyszenie „Atrakcyjni”

Tytuł projektu: Gminne Miejsce Integracyjne

Kwota dofinansowania: 2500zł.

Czas realizacji: 2016-06-01 do 2016-11-30

Realizacja: Stowarzyszenie „Atrakcyjni” stworzyło projekt, którego celem było wykonanie kameralnego miejsca spotkań w plenerze, służącego integracji społeczności bez względu na wiek, status społeczny czy miejsce zamieszkania.

Zgodnie z planowanym budżetem zamówiono wykonanie paleniska z cegły klinkierowej u lokalnego przedsiębiorcy z Jaczkowa, zakupiono osprzęt – grill przenośny, termosy, widełki do pieczenia kiełbasek. Pozostałe pieniądze przeznaczono na organizację pierwszej imprezy integracyjnej.

Wyznaczoną przez Urząd Gminy działkę pracownicy ZGKiM w Czarnym Borze regularnie wykaszali, a członkowie stowarzyszenia porządkowali, dostosowywali teren do potrzeb projektu. Wytyczyli i oczyścili miejsce pod zielnik.

Stowarzyszenie stworzyło dodatkowe projekty, stanowiące integralną całość i skorzystało z innych źródeł finansowania, tak, że wynikiem ich realizacji było kompletnie urządzone miejsce spotkań i wypoczynku mieszkańców.

Cały projekt wykonano w dwóch etapach. Po ustawieniu ławo-stołów członkowie stowarzyszenia dokonali pierwszych nasadzeń drzew i żywopłotu, urządzili i obsadzili zielnik roślinami z własnych ogródków, pomalowali impregnatem elementy małej architektury. Drugi etap, do którego przystąpiono po wymurowaniu paleniska, obejmował korektę ustawienia ławo-stołów, impregnację 6 ław, utworzenie wrzosowiska i lawendowiska obok zielnika, nasadzenie ostatniej części żywopłotu oraz wyrównanie wejścia na plac i utwardzenie go pozyskanym od sponsora gresem granitowym.

Zwieńczeniem była organizacja pierwszej imprezy integracyjnej – ogniska dla mieszkańców gminy, które odbyło się 1 października 2016r. „Atrakcyjni” przygotowali degustację własnoręcznie wykonanych ciast, pozostałe wiktuały zakupiono z części dotacji, przeznaczonej na ten cel.

Stowarzyszenie „Atrakcyjni” podczas realizacji projektu postawiło na popieranie lokalnych przedsiębiorców i handlowców – w przeważającej większości u takich składało zamówienia na usługi i dokonywało zakupów.

Efektem jest pięknie urządzony zakątek, gdzie mieszkańcy mogą spotykać się w mniejszym lub większym gronie, mile spędzać czas przy ognisku. Zakątek doskonale wkomponował się w otoczenie – wykonane nasadzenia żywopłotu od strony północnej podkreśliły istniejącą ścieżkę biegaczy, a od strony wschodniej oddzieliły istniejący tor Pumptrack, przyczyniając się do podjęcia przez Urząd Gminy prac konserwacyjnych toru.

O osiągnięciu celu projektu świadczy rosnące zainteresowanie miejscem i chęć wykorzystania go przez małe i większe grupy mieszkańców.

atrakcyjni1 atrakcyjni2 atrakcyjni3

 

 

 

 

 

Realizator: Dolina Inspiracji

Tytuł projektu: Pomagając owadom – pomagasz sobie.

Kwota dofinansowania: 3400zł.

Czas realizacji: 2016-08-01 do 2016-10-31

Realizacja: Celem projektu było przeciwdziałanie zanikaniu dzikich owadów zapylających na terenie Sokołowska poprzez budowę 5 małych budek lęgowych i 1 dużego obiektu – hotelu dla owadów, jako schronień i miejsc rozrodu dla tych owadów. Są to domki zawierające przestrzenie i materiały służące owadom za miejsca składania jaj i pielęgnowania larw. Akcję wzbogacono o działanie informacyjno-edukacyjne, zorganizowano:

– 2 warsztaty budowy budek lęgowych oraz hotelu dla owadów, których efektem było stworzenie 5 budek oraz jednego hotelu lęgowego dla owadów zapylających;

– spotkanie, na którym odbyła się prezentacja oraz pogadanka dotycząca życia i zwyczajów owadów zapylających;

– piknik dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sokołowsku, na którym odbyła się prezentacja ekologiczna, konkurs z nagrodami wiedzy o owadach, grill oraz wspólne zabawy integracyjno-ruchowe na świeżym powietrzu.

Efektem zrealizowanego projektu było również opracowanie, wydruk i montaż dwóch dwustronnych tablic informacyjno-ekologicznych (70×100 cm). W celu dalszego edukowania dzieci i młodzieży kupiono filmy edukacyjne nawiązujące do tematyki projektu.

Tablice edukacyjne wraz z hotelem lęgowym dla owadów zostały usytuowane na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokołowsku, wiec mogą stać się dla nauczycieli przystankiem ekologicznym na lekcji przyrody oraz punktem informacyjno-edukacyjnym dla mieszkańców i turystów spacerujących po miejscowości.

Realizacja projektu pozwoliła stworzyć przyjazne miejsca dla dzikich zapylaczy, a jednocześnie edukować społeczeństwo na temat roli owadów w ekosystemach i w naszym życiu. Uczestnicy inicjatywy, lokalna społeczność, pogłębili i zdobyli wiedzę przyrodniczo – ekologiczną, nabyli umiejętności wykonywania prostych prac związanych z ochroną przyrody, wzięli udział w akcji o charakterze ekologicznym. Dzięki zamontowanym budkom zwiększy się ilość owadów zapylających i owadów usuwających w naturalny sposób szkodniki, co wpłynie korzystnie na środowisko naturalne Sokołowska.

dolina1 dolina2 dolina3

 

 

 

 

 

Realizator: Fundacja „Spektra”

Tytuł projektu: „Muchomorkowy” ogród marzeń

Kwota dofinansowania: 2700zł.

Czas realizacji: 2016-06-15 do 2016-10-15

Realizacja: Głównym celem projektu było stworzenie „bajkowego” miejsca spotkań, bezpiecznego i przyjaznego najmłodszym i najstarszym mieszkańcom gminy Mieroszów z wiodącym symbolem „muchomorka”. Przedsięwzięcie udało się w pełni, a dzięki zaangażowaniu dużej liczby wolontariuszy, ludzi dobrej woli i darczyńców przerosło oczekiwania wykonawców projektu. Z miejsca bardzo zaniedbanego udało się stworzyć ogród, gdzie na stałe zagościły postacie z bajek wykonane głównie przez członków Fundacji i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie: piernikowy domek z Babą Jagą, Jasiem i Małgosią, pływająca w stawie Złota Kaczka, Smok Wawelski z opon, Królewna Śnieżka i Krasnoludki, Czerwony Kapturek, wykonane ręcznie ozdobne stworki doniczkowe, Minionki i żółw z opon a przez zaprzyjaźnionego plastyka fantastyczne postacie Kota w Butach i Pinokia. W ogrodzie stanęły 2 huśtawki otrzymane od sponsorów, ławka oraz wykonana przez wolontariuszy – podopiecznych OPS – wiata wraz z umeblowaniem z palet. Powstała skarpa obsadzona roślinami i krzewami ozdobnymi. Na drzewach zagościły ptaki, motyle oraz mniejsze i większe muchomorki wykonane własnoręcznie przez wychowanków świetlicy środowiskowej. Wykonana została Bosa Ścieżka Zmysłów, po której można przejść bosymi stopami po naturalnych materiałach(piasek, mech, kasztany, szyszki, żwirek, itd.) i powrócić do natury. Zasadzono róże. Wymurowano kompostownik. Budowla-pawilon mieszczący się na terenie ogrodu a będący prawie ruiną został odremontowany i zagospodarowany na ogrodową świetlicę – miejsce spotkań dla dorosłych i dzieci. Wolontariusze – podopieczni OPS – wykonali całkowitą przekładkę dachu i remont kominów pawilonu, wykonano wylewki podłóg i położono kafle otrzymane od sponsora, wykonano instalacje, opłytkowano łazienkę, osadzono okna i drzwi otrzymane od kolejnego sponsora, wykonano remont i malowanie ścian oraz zainstalowano piec kominkowy otrzymany od kolejnego darczyńcy. Pawilon wyposażono w armaturę sanitarną i umeblowano podarowanym sprzętem. Z zewnątrz budynek ocieplono i pomalowano, wykonano podjazd do budynku z kostki granitowej i płyt chodnikowych otrzymanych od sponsora. Całość ogrodzono siatką z bramką wejściową wykonaną przez darczyńcę z terenu gminy.

Ponieważ w działania projektu zaangażowanych było wiele osób, udało się oddać do użytku zarówno ogród, jak i pawilon-świetlicę. Patrząc na zakres prac jaki wykonano tam od czasu rozpoczęcia projektu, wydaje się to trudne do uwierzenia, ale efekty są oszałamiające – z zaniedbanego, zaśmieconego placu i prawie walącej się budowli udało się stworzyć miejsce przyjazne dla wszystkich z ogrodem, gdzie królują bajkowe postacie z dzieciństwa naszych rodziców i dziadków i współczesnych bajek.

To co powstało ma służyć zarówno najstarszym jak i najmłodszym mieszkańcom gminy. Każdy znajdzie tam miejsce do wypoczynku i spotkań towarzyskich. Wartością dodaną projektu jest to, że mieszkańcy nauczyli się szanować siebie nawzajem bez względu na wiek, status społeczny, wykształcenie czy zamożność.

muchomor1 muchomor2 muchomor3

 

 

 

 

 

Realizator: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Marciszów „Pałac i Zamek w Ciechanowicach”

Tytuł projektu: ARTmania – sztuka bez NONsensu

Kwota dofinansowania: 3400zł.

Czas realizacji: 2016-06-01 do 2016-10-31

Realizacja: Projekt ARTmania – sztuka bez NONsensu miał położyć nacisk głównie na stronę użytkową sztuki, jak również jej wydźwięk praktyczny, krótko mówiąc miał udowodnić SENS jej istnienia, zwłaszcza w gminie wiejskiej, gdzie jakość życia kulturalnego do najlepszych nie należy.

Głównym celem projektu było wypracowanie systemu identyfikacji wizualnej Ciechanowic i Wieściszowic, w oparciu o warsztaty, w których wezmą udział mieszkańcy. Dążono do wykreowania pamiątki regionalnej, wypracowania znaku graficznego, pocztówki, strony www. – elementów o wspólnym charakterze, przemyślane i wymyślone a nie skopiowane. Powstałe projekty miały na celu promocję wsi, wzmocnienie atrakcyjności turystycznej regionu. Unikano rozgłosu i reklamy chcąc skupić się tylko na mieszkańcach. Wydawało się, że termin wakacyjny będzie sprzyjał spokojnej, systematycznej pracy a warsztaty w małym gronie podniosą umiejętności uczestników. Nic bardziej mylnego, jak się okazało. Co prawda część dzieci i młodzieży udała się na wakacje, ale liczebność młodych wzrosła chyba dwukrotnie. Spowodowane było to napływem rodzin, które korzystały z letniego wypoczynku w naszych miejscowościach. Dzieci w drzwiach świetlicy wyrastały jak przysłowiowe grzyby po deszczu, a ciężko było kogoś odsyłać z kwitkiem, tym bardziej, że wszyscy nabrali zaufania i w większości dzieci przychodziły bez opiekunów. Wiek głównej grupy uczestników od 2,5 do 19 lat spowodował, że trzeba było przeprogramować warsztaty.

W tym gronie zrealizowaliśmy większość założeń artystycznych. Przede wszystkim udało się zorganizować wielki wypał raku. Prace ceramiczne w tym roku miały bardzo wysoki poziom. Dzięki żmudnym poszukiwaniom wybraliśmy jeszcze lepsze szkliwa. Efekt był oszałamiający. Planowaliśmy zorganizować po 3 warsztaty stacjonarne w Ciechanowicach i 3 w Wieściszowicach. Udało się zorganizować ponad dwa razy tyle!

Bardzo udanym pomysłem było zjednoczenie dwóch wsi we wspólnym działaniu. Organizacja dnia dziecka i festynów rodzinnych przyniosła wszystkim korzyści. Społeczność bardziej się zintegrowało, lepiej współpracowało. Największą frajdę miały dzieciaki. Zorganizowano wielką loterię fantową, w której każdy los wygrywał konkretną paczkę – prezent. Darczyńcami okazali się radni, sołtysi, nauczyciele, prywatni przedsiębiorcy a nawet duże fabryki.

Równolegle do prac warsztatowych trwały prace koncepcyjne, fotograficzne, badawcze i projektowe. Najtrudniejszym zadaniem było odtworzenie historii Rudelstadt (obecnych Ciechanowic) i podanie jej w ciekawej i łatwo przyswajanej formie. Prace były trudne i żmudne. Trudno było dotrzeć do materiałów źródłowych. Udało się jednak stworzyć ciekawy serwis www, prezentujący Ciechanowice w zróżnicowanej formie – w opowieści, w zdjęciach, w panoramach sferycznych, w wirtualnej wycieczce.

Jako, że pierwsze warsztaty zaczęły się tematem szklanej sowy, postanowiono zakończyć je również sowią podobizną. Powstała kolekcja ceramicznych sów, regionalnej pamiątki. Wybór sowy był inspirowany jej symbolicznym znaczeniem. Wydrukowano piękną widokówkę z Ciechanowic. Pozyskano tym samym różnorodne narzędzia marketingowe do promocji regionu.

artmania1 artmania2 artmania3

 

 

 

 

 

Realizator: Gminna Biblioteka Publiczna

Tytuł projektu: Nowe Bogaczowice to urokliwe okolice

Kwota dofinansowania: 2350zł.

Czas realizacji: 2016-06-01 do 2016-10-31

Realizacja: Głównym celem projektu było rozwijanie turystyki we wsi poprzez stworzenie alternatywnego miejsca odpoczynku i relaksu dla mieszkańców oraz przyjezdnych gości, rozwój wsi i jej upiększenie poprzez nasadzenia roślin. Ponadto celem zadania była integracja sąsiadów podczas prac nad projektem, wzrost poczucia przynależności do swojej miejscowości, do miejsca w którym się mieszka, poprawa samopoczucia i wzrost zadowolenia mieszkańców poprzez wspólną zabawę i integrację. Podczas kilkutygodniowej pracy na działce obok świetlicy wiejskiej wykonano nasadzenia roślin i krzewów, zamontowano ławki i stoliki do gier plenerowych, zamontowano stojaki na rowery oraz tablicę informacyjną. Mieszkańcy wykonali także prace porządkowe i wykończenie przy klombach. Powstało malownicze miejsce, które zachęca mieszkańców a także przejezdnych turystów do uprawiania turystyki pieszej. W czasie wakacji odbyła się także pielgrzymka do Figurki Matki Bożej Uśmiechniętej trasą biegnącą od miejsca, które zostało zagospodarowane w projekcie.

Na zakończeniu projektu zostały wręczone dyplomy i statuetki dla najaktywniejszych mieszkańców zaangażowanych przy pracach podczas realizacji projektu.

bogaczowice1 bogaczowice2 bogaczowice3

 

 

 

 

 

Realizator: Stowarzyszenie Doliny Zadrny

Tytuł projektu: WEHIKUŁ BEZ-TROSKI Okrzeszyn 2016

Kwota dofinansowania: 4100zł.

Czas realizacji: 2016-06-06 do 2016-10-31

Realizacja: Głównym celem projektu była aktywizacja, integracja i edukacja mieszkańców wsi za pomocą działań z zakresu animacji kultury i edukacji nieformalnej. Dodatkowo celem projektu było podniesienie atrakcyjności i rozwój miejscowości oraz promowanie jej walorów i dziedzictwa materialnego i niematerialnego. Oba cele osiągnięto w skali, na jaką pozwoliła częściowa realizacja projektu.

 

Zrealizowano jeden etap projektu, złożony z trzech działań. Tytuł etapu: „Albinów45 – wehikuł czasu”, działania: 1. Warsztaty kulinarne – catering okrzeszyńskie potrawy lokalne, 2. Warsztaty i animacje dla dzieci i młodzieży (budowanie i puszczanie latawców), 3. Gra terenowa pn. Wehikuł czasu (Okrzeszyn i okolice).

W działaniach wzięło udział 88 osób, w tym mieszkańcy i przyjezdni. Duża liczba uczestników z Okrzeszyna biorących udział w zrealizowanym etapie projektu umożliwiła skuteczną integrację, aktywizację i edukację w czasie warsztatów kulinarnych i budowy latawców. Osoby przyjezdne i mieszkańcy wzięli wspólnie udział w grze terenowej, dzięki której poznali lepiej Okrzeszyn i elementy jego historii, również te nawiązujące do teraźniejszości. w ten sposób osiągnięto efekty celu dodatkowego tj. promowanie dziedzictwa i podniesienie atrakcyjności wsi.

okrzeszyn1 okrzeszyn2 okrzeszyn3

 

 

 

 

 

Realizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Bogaczowicach

Tytuł projektu: Struga oczami dziecka

Kwota dofinansowania: 1500zł.

Czas realizacji: 2016-07-01 do 2016-11-30

Realizacja: Projekt pt. „Struga oczami dziecka” był głównie skierowany na potrzeby dzieci, by mogły się nawzajem poznawać, rozwijać swoje zainteresowania oraz udoskonalać swoją kondycję fizyczną, a przy tym integrować rodziców.

Głównym celem projektu była integracja wszystkich dzieci ze Strugi, zorganizowanie im wolnego czasu, zagospodarowanie działki (położonej w górnej części Strugi, należącej do gminy Stare Bogaczowice) poprzez oczyszczanie z małych i dużych krzewów, przekopanie i zasadzenie trawy i ozdobnych krzewów, zamontowanie koszy na śmieci i ławek by w przyszłości mógł powstać ładny plac zabaw. Strużanie poprosili również by powstała tam siłowania zewnętrzna.

Prace na działce wykonywane były od miesiąca lipca do listopada, mieszkańcy wsi Struga pomogli w nasadzeniach krzewów, a firma budowlana, w ramach wolontariatu, zamontowała ławki oraz usuwała krzaki i wyrównała teren. Inna firma pomogła w zaplanowaniu i nasadzaniu ozdobnych drzewek.

W miesiącu sierpniu zostały przeprowadzone warsztaty plastyczne, polegające na wykonaniu przez dzieci i młodzież skamielin. Przy okazji uczestnicy zapoznali się z historią geologii oraz wzięli udział w zajęciach z aikido.

W miesiącu wrześniu na boisku szkolnym w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie jesienne, gdzie dzieci malowały, bawiły się wspólnie z rodzicami. Dzięki pomocy pani dyrektor przedszkola mieliśmy wielkie bajkowe dmuchańce oraz animacje rodzinne.

W miesiącu listopadzie we wsi Struga, w szkole podstawowej przeprowadzone zostały warsztaty pt. „Kreatywne warsztaty świąteczne. Dorośli wraz dziećmi przygotowywali ozdoby i kartki świąteczne różnymi metodami technicznymi. Prace cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Dorośli wraz z dziećmi chwalili zajęcia i prosili by takich spotkań odbywało się więcej.

Efekt – większa integracja społeczności ze Strugi, ponieważ zaangażowali się ludzie z dolnej i górnej Strugi, razem podjęli współprace przy zagospodarowaniu terenu pod plac zabaw. Sprawiło to mieszkańcom radość, a w miejscowości pojawiło się ładne miejsce.

Korzyści – mieszkańcy zaoferowali swoją pomoc przy pracach zaplanowanych w przyszłości, a wspólne zabawy i warsztaty przekonały społeczność, że razem, poprzez wspólne działania, można poznać lepiej swoje możliwości i umiejętności.

struga1 struga2 struga3

 

 

 

 

 

Realizator: Stowarzyszenie Optymistów Krzeszowskich

Tytuł projektu: Zakątek pod Topolą

Kwota dofinansowania: 1500zł.

Czas realizacji: 2016-09-09 do 2016-12-10

Realizacja: Celem projektu było uaktywnienie lokalnych seniorów poprzez wspólne działania przy tworzeniu nowego miejsce aktywnego spędzania wolnego czasu, miejsca dla integracji międzypokoleniowej, stworzenia zaczątków miejsca przyrodniczego – z ziołami wieloletnimi, krzewami przyjaznymi pszczołom.

W ramach projektu:

– nawiązano współpracę ze specjalistą architektem, by wspólnie wypracować możliwy do realizacji w ramach dostępnych środków, plan zagospodarowania działki,

–  przygotowano ogłoszenia zapraszające mieszkańców do udziału w projekcie,

– wykonano prace porządkowe na działce o pow.20m x 8m (usuwanie chwastów, śmieci, korzeni itp.),

– utworzono zielnik – 6 szt. pojemników różnych rozmiarów,

– wykonano boisko do gry  o wymiarach 15x4m,

– wykonano ścieżki zmysłów – nawiązano współpracę z Zespołem Szkół w Krzeszowie, by wspólnie z młodzieżą szkoły podstawowej pozyskiwać w lesie materiały do wypełnienia wydzielonych kwater na ścieżce m.in. mchu i szyszek; pozyskano materiał na boczne i poprzeczne obrzeża, piasek, różnego kalibru kamyki, którymi wypełniono kolejne segmenty ścieżki.

– wykonano tablicę informacyjną o zasadach gry w bule

– kolejne prace przy budowie w/w ścieżki zmysłów m.in

Niewymierne efekty projektu: poprawa wizerunku wsi, stworzenie klimatu i warunków do aktywnego wypoczynku dla mieszkańców i turystów, uaktywnienie seniorów do wspólnego działania.

Korzyści społeczności: nowy, spokojny zakątek w którym można aktywnie wypocząć, a przede wszystkim zagrać w BULE, inicjatywa „zaczynem” zagospodarowania kolejnej części działki.

topola1 topola2

 

 

 

 

Realizator: Fundacja Edukacyjno – Społeczna „Polny Kwiat”

Tytuł projektu: Nasza Wieś – nasza troska

Kwota dofinansowania: 3000zł.

Czas realizacji: 2016-06-01 do 2016-11-30

Realizacja: Głównym celem realizacji projektu było stworzenie miejsca edukacji i integracji mieszkańców sołectwa Stare Bogaczowice. W trakcie podjętych działań w realizację zadania zostali zaangażowani mieszkańcy gminy, którzy w ramach wspólnych prac zmniejszyli dystans do samych siebie oraz poczuli się ważni dla lokalnej społeczności. Podjęte prace pozwoliły na wypracowanie nowych znajomości a także przyjaźni. Nastąpiła również wymiana doświadczenia międzypokoleniowego. Współpraca w ramach zróżnicowanej grupy pozwoliła na zbudowanie wielopłaszczyznowej i wielowymiarowej grupy wolontariuszy, którzy dzięki zaangażowaniu nabyli nowe kompetencje.

W ramach podjętych czynności osoby zaangażowane wspólnymi siłami zagospodarowały teren przyległy do sali sołeckiej (postawiono wiatę z ławkami i stołem, nasadzono zieleń, postawiono kosz na śmieci), wyremontowały schody, uporządkowały teren tworząc miejsce do wspólnego wypoczynku i edukacji.

Dzięki możliwości licznych spotkań (piknik integracyjny oraz zabawa plenerowa połączona z warsztatami budowlanymi, rękodzielniczymi, przyrodniczymi oraz sportowymi – każdorazowo brało ok.40 os.; zabawa podsumowująca projekt zgromadziła ok. 120 osób) oraz wielu prowadzonych prac remontowo-ogrodowych uczestnicy (stała grupa ok.25 ludzi) nauczyli się delegować zadania, prowadzić konstruktywne rozmowy oraz wymieniać zdania na temat różnic pokoleniowych, które dzięki temu prowadziły do zrozumienia stron. Dorośli mogli przekazać swoją wiedzę i nauczyć dzieci nowych umiejętności.

W wyniku podjętych działań udało się stworzyć atrakcyjne i bezpieczne miejsce spotkań. Realizacja planów wynikających z utworzenia miejsca spotkań przyniosła oczekiwane korzyści dla lokalnej społeczności, która była pomysłodawcą, inicjatorem a także wykonawcą projektu. Poza wymiarem fizycznym związanym z budową punktu turystyczno-integracyjnego została stworzona sieć powiązań osobowych, która do tej pory owocuje realizacją licznych mniejszych lub większych projektów. Społeczność może szczycić się nową grupą społeczników, którzy zmieniają otaczającą rzeczywistość. Wspólne plany oraz kooperacja na wielu płaszczyznach stała się podstawą do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na terenie Gminy Stare Bogaczowice.

wieś1 wieś2 wieś3

 

 

 

 

 

Realizator: Kółko Rolnicze w Przedwojowie

Tytuł projektu: Przyjdź, pomóż, baw się. Szanuj !!!

Kwota dofinansowania: 3200zł.

Czas realizacji: 2016-07-01 do 2016-12-31

Realizacja: Celem projektu było pokazanie, że nasze otoczenie jest własnością mieszkańców i tylko Mieszkańcy mogą i muszą o nią dbać.

Przeprowadzono 4 różnorodne działania związane z tradycją, kulturą, bezpieczeństwem bliskich oraz o dbaniem o otoczenie i wpływem na nie.

I działanie było związane z zadbaniem i odnowieniem otoczenia przystanku. Jak pokazał projekt, wystarczy dać materiały, by narodził się pomysł ich wykorzystania. Uczestnicy projektu odnowili konstrukcję przystanku, oczyścili otoczenie i nadali nowy blask miejscu, które widzi każdy, który przejeżdża przez naszą miejscowość. Z wielu stron słyszeliśmy słowa uznania za naszą inicjatywę. Cel został osiągnięty w 1000%.

II działanie polegało na zajęciach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Od bezpieczeństwa w ruchu drogowym, po zagrożenia w świecie tele-informatycznym. Przeprowadzone zostały spotkania z Komendą Powiatową Policji w Kamiennej Górze, zarówno dla dzieci i dorosłych. Rozdano ulotki informujące o różnorodnych zagrożeniach. W formie zabawy, placu manewrowego dla rowerów uczono dzieci, jak prawidłowo się poruszać na drodze. Na przyświetlicowym parkingu stworzyliśmy właśnie taki plac, ze znakami, a każdy z uczestników spotkań otrzymał element związany z bezpieczeństwem lub akcesoriami rowerowymi.

III działaniem było kultywowanie tradycji lokalnych poprzez budowę przez mieszkańców wieńca dożynkowego, który był prezentowany na przeglądach gminnych. Dzięki realizowanemu projektowi mogliśmy kultywować tradycję, zakupić materiały. Również dzięki pozyskaniu funduszy z projektu na materiały, odnowiła się w społeczności chęć ponownej budowy wieńca tradycyjną metodą (bez użycia materiałów sztucznych), co jest trudną i pracochłonną techniką.

IV działanie było związane ze świętami Bożego Narodzenia. Były to warsztaty kulinarne związane z tradycją świąt. Doszła do tego realizacja przedstawienia jasełkowego, które w nieformalnej grupie mieszkańców zrealizowały dzieci. W kulminacyjnym etapie były i uszka, i wspaniałe wystawienie historii narodzenia Jezusa.

V działanie, to trochę innowacyjne rozwiązanie promocji miejscowości – kreatywny konkurs internetowy związany z programem Działaj Lokalnie oraz z miejscowością Przedwojów. Niestety ta inicjatywa nie spotkała się z aprobatą. Myślimy, że założenie konkursu było słuszne, jednakże wymagało dostępu do komputera oraz wypowiedzi pisemnej na 3 pytania, zamiast kliknięcia „like”, co nie spotkało się z większym zainteresowaniem użytkowników. Regulamin konkursów www.facebook.pl nie przewiduje innej możliwości przeprowadzenia zabawy z nagrodami. Inne warianty konkursu musiały by zostać zarejestrowane w Izbie Celnej, jako konkurs lub loteria, co wiąże się już z innymi wymogami prawnymi i rozliczeniami finansowymi.

baw1 baw2 baw3

 

 

 

 

 

Realizator: Stowarzyszenie „Przymierze” im. opata Bernarda Rosy

Tytuł projektu: „Teatr małego i dużego”

Kwota dofinansowania: 3400zł.

Czas realizacji: 2016-09-01 do 2016-12-20

Realizacja: Przeprowadzono cykliczne warsztaty teatralne dla dzieci w wieku przedszkolnym prowadzone przez aktora Teatru Lalek w Wałbrzychu. Zajęcia składały się z dwóch części: pierwsza polegała na warsztatach teatralnych , druga na czytaniu bajek .

Poprzez zajęcia teatralne z uczestniczącymi dziećmi udało się rozwijać wyobraźnię, fantazję, twórcze myślenie dzieci, poprawić koordynację ruchową. Ćwiczenia ruchowo mimiczne, gesty, które pozwalają określić przeżycia osób zmniejszyły zahamowania w sferze emocjonalno-uczuciowej, uczyły wrażliwości i ekspresji. Dzieci pozbyły się apatyczności i obojętności. Poza tym uczyły się współdziałania w grupie, odpowiedzialności za swoje działanie i nabywały świadomości, że w tejże grupie pełnią bardzo ważną rolę i między innymi od nich zależy sukces pracy całego zespołu. Poprzez uczestnictwo rodziców dziadków, a także wspólne wykonywanie rekwizytów udało się budować poprawne relację oraz integrację międzypokoleniową.

W ramach projektu przeprowadzono cykliczne warsztaty teatralne z dziećmi w wieku przedszkolnym, przeprowadzono zajęcia z miejscowym chórem „Wrzos”, wystawiono etiudę teatralną o stworzeniu świata.

teatr1 teatr2 teatr3

Komentarze są wyłączone.