Pierwsze warsztaty powołania Lubawskiej Rady Seniorów

Wczoraj 05.10.2017 w Lubawce odbyły się pierwsze warsztaty ze społecznością senioralną w celu powołania Lubawskiej Rady Seniorów. Na terenie gminy Lubawka w 2016 roku powstał Uniwersytet III Wieku, dziś jest bardzo aktywnym podmiotem zainteresowanym powołaniem ciała konsultacyjno-doradczego w gminie. Seniorzy poznali podstawy prawne i zasady powoływania Rady oraz ustalono wstępne zapisy dotyczące statutu Rady Seniorów Gminy Lubawka. Przed nami kolejne warsztaty które zaplanowane są w przyszłym tygodniu.

Kolorowy Zakątek w Czarnym Borze

„Kolorowy Zakątek przyjazny dla zapylaczy” to tytuł inicjatywy realizowany przez seniorów z Czarnego Boru. Celem działań był wzrost świadomości ekologicznej, podniesienie poziomu integracji oraz zwiększenie aktywności lokalnej społeczności. „Kolorowy Zakątek” seniorzy obsadzili nowymi roślinami, zamontowali tablice informacyjną wraz z domkiem dla zapylaczy. Na zakończenie przeprowadzonych działań zorganizowano uroczyste podsumowanie inicjatywy.

granica asos

„Relaks nad Srebrnikiem” w Jarkowicach

W niedzielę 24 września 2017 w Jarkowicach odbyło się spotkanie podsumowujące działania seniorów w terenie. Grupa seniorów postanowiła zagospodarować miejsce przy płynącym potoku Srebrnik. Prace rozpoczęto od uporządkowania i wyrównania terenu, następnie wykonano zejście do strumienia, zamontowano ławki i stoły. We wrześniu przystąpiono do wykonania nasadzeń krzewów, kwiatów, bylin i ziół wokół miejsca, który nazwano miejscem „Relaksu nad Srebrnikiem”. Gratulujemy stworzenia miejsca dla mieszkańców i życzymy wspaniałego wypoczynku na świeżym powietrzu.

 

granica asos