Działaj Lokalnie 2008

Stowarzyszenie Granica, jako Lokalna Organizacja Grantowa z Lubawki po raz trzeci ogłosiła Konkurs DZIAŁAJ LOKALNIE, którego celem jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół dobra wspólnego

 W Konkursie VI edycji Działaj Lokalnie komisja przyznała granty na realizację 5 projektów inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Zasięg konkursu to terenu 3 gmin: Lubawka, Kamienna Góra (gmina miejska i wiejska)  i Marciszów.

Na wsparcie projektów przeznaczono kwotę 18 000, która pochodziła od Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, lokalnych samorządów – gmin: Lubawka, Kamienna Góra i Marciszów i sponsorów BS Kamienna Góra.

dl2008

ZREALIZOWANE PROJEKTY

 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczności wiejskiej „Brama Czadrowska” – „Bliżej marzeń”

 CzadrówRealizacja projektu przyczyniła się do podniesienia estetyki wokół budynku, w którym znajduje się świetlica środowiskowa i klub internetowy. Nieużytki ziemi zostały oczyszczone i obsadzone krzewami i kwiatami zakupionymi z LOG. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich wraz z dziećmi i młodzieżą wykonały wieniec dożynkowy, dzięki czemu została przełamana bariera międzypokoleniowa, a także przekazano wiadomości na temat tradycji dożynkowych. Dodatkowe informacje uczestnicy zdobyli za pomocą Internetu, zakup mebli biurowych (LOG) podniósł standard pracowni. Na dożynki zakupiono materiał i uszyto stroje z motywami ludowymi (dotacja LOG).

 Fundacja Ostoja – „Wspólny cel wspólna sprawa, wspólna praca i zabawa”

 OLYMPUS DIGITAL CAMERAGłównym celem projektu było zaszczepienie lokalnej tożsamości w mieszkańcach Raszowa. Zaplanowane działania rozpoczęły się od zagospodarowania placu zabaw – zakupiono urządzenia zabawowe tj. huśtawka, ważka, drabinka (LOG). Całość ogrodzono, postawiono ławki oraz piaskownice dla dzieci. Uczestnicy projektu uczestniczyli w lokalnych imprezach kulturowych: Parada Strachów Polnych w Krzeszowie, zjazd krasnali w Gorzeszowie, Jarmark Tkaczy w Chełmsku Śl. Młodzież z Raszowa wzięła udział w imprezie integracyjnej z młodzieżą z Janiszowi – odbył się mecz piłki siatkowej, ognisko i pieczenie kiełbasek oraz imprezie pt. „Pożegnanie Lata”, na której były konkursy sprawnościowe (nagrody sfinansowano z LOG), gry, zabawy, mecz piłki nożnej, ognisko oraz mały warsztat lepienia w glinie.

 

Lubawskie Towarzystwo Tenisowe – „Alternatywa dla komputera”

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA Uczestnikami projektu była młodzież i dzieci z gminy Lubawka i powiatu kamiennogórskiego, zaś celem było wyjście z inicjatywą promowania form aktywnego wypoczynku. Realizacja odbyła się w czasie wakacji, dzięki czemu młodzież i dzieci pozostające w mieście chętnie skorzystała z tej formy spędzania wolnego czasu. Projekt obejmował cykl szkoleń o roli sportu i rekreacji w życiu młodych ludzi, historii tenisa ziemnego. Odbyły się warsztaty i zajęcia praktyczne sfinansowane przez LOG: nauka zasad gry w tenisa ziemnego, metod przygotowania kortów i sprzętu do gry, udostępniono sprzęt uczestnikom, który został zakupiony z LOG. Punktem kulminacyjnym projektu było zorganizowanie turnieju w ramach, którego wręczono nagrody rzeczowe.

 Szkoła Podstawowa w Miszkowicach – „Przyszkolny Ogród Botaniczny”

Projekt zmienił wizerunek wsi Miszkowice, upiększył ją, spowodował dbałość wszystkich o wspólne dobro. Zrobiono ogrodzenie wokół ogrodu (dotacja LOG) – matecznika służącego do rozmnażania roślin, w celu ochrony go przed niszczeniem. Stworzono mały ogród botaniczny dla przyszłych pokoleń, zakupiono z LOG narzędzia i rośliny – posadzono je i pielęgnowano. Obok rabat umieszczono huśtawkę rodzinną dla dzieci (LOG). Przy użyciu materiałów biurowych zrobiono opis gatunków rosnących w ogrodzie i ich wymagań glebowych, przygotowane metryczki umieszczono na rabatach.

 Fundacja Ostoja – „Nasza klasa naszym drugim domem”

 PtaszkówProjekt dotyczył uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej w Ptaszkowie i ich rodzin. Zrobiono wieniec dożynkowy, który zaprezentowano na dożynkach a także wykonano remont instalacji grzewczej, udekorowano klasy lekcyjne i poprawiono ich funkcjonalność (dotacja LOG). Zorganizowano dwie wycieczki dla dzieci oraz spotkanie integracyjne dla uczniów, ich rodziców z poczęstunkiem i zabawami sportowymi – sfinansowano z LOG. Uczniowie uczestniczyli w przejażdżce wozem konnym po Kamiennej Górze oraz zwiedzaniu zakładu produkcyjnego KaMos. W trakcie godzin lekcyjnych wykonano ozdoby choinkowe, przeprowadzono Otwarty Dzień Kolęd, dzieci wykonały śpiewniki z kolędami, nauczyły się śpiewać i zaprosiły członków swoich rodzin do szkoły na wspólne kolędowanie.

Działaj Lokalnie 2007

Stowarzyszenie Granica jako Lokalna Organizacja Grantowa z Lubawki po raz drugi ogłosiła Konkurs DZIAŁAJ LOKALNIE, którego celem jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół dobra wspólnego

 W Konkursie V edycji Działaj Lokalnie komisja przyznała granty na realizację 10 projektów inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Zasięg konkursu to teren 3 gmin: Lubawka, Kamienna Góra (gmina miejska i wiejska) i Marciszów

Na wsparcie projektów przeznaczono kwotę 36 000, która pochodziła od Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, lokalnych samorządów – gmin: Lubawka, Kamienna Góra i Marciszów oraz sponsorów BS Kamienna Góra.

dl2008

ZREALIZOWANE PROJEKTY

 ECEAT-POLAND Europejskie Centrum Ekologicznego Rolnictwa i Turystyki – Oddział w Polsce – pt. „Rozszerzenie sieci „Domy Zielone Porta Lubavia” i zintegrowanie kwaterodawców z powiatu kamiennogórskiego dla poprawienia jakości i różnorodności usług turystycznych – praca nad marką Domy Zielone Porta Lubavia”

ECEAT _ POLAND Domy zielone Porta LubaviaRealizacja projektu zaczęła się od przygotowania i rozesłania zaproszeń skierowanych do wszystkich kwaterodawców z powiatu kamiennogórskiego, chcących wziąć udział w projekcie. Do sieci Domy Zielone Porta Lubavia dotychczas należało 15 osób po pierwszym spotkaniu przystąpiło kolejnych 10 osób. Podczas kilku kolejnych spotkań wymieniano się doświadczeniami, wydano nową zaktualizowaną ulotkę informacyjną promującą Domy Zielone (dotacja LOG). Omówiono również sprawy związane z wyjazdem studyjnym do Kotliny Kłodzkiej. Opracowano kryteria oceny Domów Zielonych wyłoniono grupę kategoryzatorów, którzy dbają o dobrą markę i wysoką jakość usług turystycznych w regionie. Podczas wizyty studyjnej sfinansowanej przez LOG kwaterodawcy podpatrywali jak wyglądają kwatery w innym regionie, rozmawiali z gospodarzami i wymieniali doświadczenia.

Szkoła Podstawowa nr 1 Kamienna Góra – pt. „Możemy sobie pomóc – dziecko z problemem ADHD”

Nawiązano współpracę z 12 placówkami edukacyjnymi w powiecie kamiennogórskim, opracowano cztery formularze ankiet dla rodziców uczniów w szkołach, dla rodziców przedszkolaków, dla nauczycieli oraz dla uczestników konferencji. Przeprowadzono diagnozę poziomu wiedzy i postaw wobec problemu ADHD wśród rodziców i nauczycieli. Odbyły się konkursy plastyczny i literacki pt.: „Tacy sami – choć różni” kształtujący postawy tolerancji i akceptacji wśród uczniów. Członkowie Grupy Wsparcia przeprowadzili spotkania tematyczne dla rodziców. Punktem kulminacyjnym była konferencja ADHD – nie bądźmy bezradni. Uczestnicy konferencji otrzymali pakiet materiałów edukacyjnych. Z dotacji LOG pokryto następujące koszty: wynagrodzenie koordynatora, materiały biurowe, materiały użyte do scenografii, poczęstunek dla uczestników konferencji, dojazdy do placówek oraz nagrody dla laureatów konkursów.

Szkoła Podstawowa w Miszkowicach – pt.  „W kontakcie z naturą”

Celem projektu było zagospodarowanie nieużytku znajdującego się przed budynkiem szkoły i jednocześnie stworzenie kompleksu rekreacyjno – przyrodniczego będącego wizytówką szkoły. Uczniowie zaprojektowali oczko wodne, projekty zostały ocenione i nagrodzone. Chłopcy pod opieką rodziców i nauczycieli wykopali oczko, wysypali piaskiem, nałożyli folię i napełnili wodą. Brzegi oczka obsadzono roślinami, ustawiono nad nim mostek. Cały teren obsadzono krzewinkami i krzewami, a toń wodną odpowiednimi roślinami, ustawiono ławki. Po wykonaniu prac odbyło się pierwsze spotkanie przy ognisku. Młodzież przygotowała zaproszenia na oficjalne otwarcie kącika ekologicznego. Wszystkie poczynania („W kontakcie z naturą”) zaangażowanych osób opisano w Internecie, prasie lokalnej i ogólnopolskiej. Dzięki dotacji z LOG zakupiono piasek, materiały biurowe, folię, krzewy i rośliny, grabie, łopaty oraz nagrody na konkursy.

Zespół Szkół Publicznych Przedszkole Publiczne Nr 2 Lubawka – pt. „Pociągiem do Unii Europejskiej”

 Projekt trwał od kwietnia do września, już na początku zorganizowano kiermasz ozdób wielkanocnych wykonanych przez dzieci. Uzyskana pomoc pieniężna wspomogła projekt. Odbyły się liczne wycieczki w celu poznania zabytków, historii i miejsc użyteczności publicznej w Lubawce zwiedzano m.in.: Rezerwat Kruczy Kamień, Świętą Górę, Dom Kultury, Aptekę, Urzęd Miasta, weterynarię. Podczas zajęć tematycznych dzieci poznały zabytki i symbole państw Unii Europejskiej oraz flagę i hymn, wykonano gazetkę ścienną. Zorganizowano festyn dla dzieci z Lubawki oraz dzieci z czeskiego przedszkola z Suchovricich, podczas, którego dzieci promowały kulturę swoich krajów. W ogrodzie zamontowano drewniany pociąg z namalowanymi flagami państw UE, urządzenie jest dla dzieci miejscem ciekawych podróży jak dotąd w nieznane. Odbył się konkurs z wiedzy o swoim mieście połączony z wystawą prac plastycznych, opracowano album pt. Moje miasto oraz konkursy z wiedzy o UE, uczestników nagrodzono i imprezę uwieńczono wspólną zabawą w ogrodzie przedszkolnym. Z dotacji LOG zakupiono materiały na zajęcia dydaktyczne, drewniany pociąg, nagrody konkursowe oraz materiały biurowe.

Stowarzyszenie „Szczepanowski Grzbiet”– pt. „Szczepanowskie zioła – ziołowy Szczepanów”

Szczepanowski GrzbietCelem projektu był powrót do tradycji i rozwijanie zainteresowań zielarskich wśród mieszkańców Szczepanowa. Odbył się cykl szkoleń na temat ziół polnych i ogrodowych, rozpoznawania ziół – zbierania, suszenia, przetwarzania i stosowania ziół, uprawy ziół w ogrodach a także wycieczki szkoleniowe do ogrodów zielarskich w Polsce i Czechach. Zorganizowano warsztaty – spotkania i zajęcia praktyczne, rozwijano zainteresowania artystyczne u dzieci w zakresie malarstwa: zioła w malarstwie i wytwarzanie wyrobów dekoracyjnych. Zwieńczeniem działań były Dożynki Zielne w Szczepanowie, na których zaprezentowano prace malarskie, wyroby dekoracyjne oraz pokaz i degustacja potraw, ciast oraz wspólna biesiada przy ognisku i grillu. Trwałym efektem projektu jest punkt biblioteczny m.in. o tematyce zielarskiej w siedzibie Stowarzyszenia „Szczepanowski Grzbiet”. Z dotacji LOG sfinansowano szkolenia i warsztaty zielarskie, malarskie oraz dożynki.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Kultury Fizycznej – pt. „Zachowujemy od zapomnienia – Polskie tradycje ludowe”

 Celem projektu było kontynuowanie tradycji ludowych związanych ze świętami wielkanocnymi. Uczestnicy uczyli się wykonywania kwiatów z bibuły oraz robienia tradycyjnych kilkumetrowych palm wielkanocnych. W trakcie spotkań malowano pisanki tradycyjną metodą – woskiem, a także przygotowywano potrawy wielkanocne, które zaprezentowano na XXIII konkursie tradycyjnych potraw wielkanocnych w Lubawce, gdzie zajęto I miejsce. Odbyły się warsztaty szydełkowania i haftu krzyżykowego. Na jednym z spotkań sporządzono listę najstarszych mieszkańców okolicznych miejscowości, z którymi przeprowadzono wywiady o obrzędach ludowych związanych z dożynkami, na ich podstawie przygotowano scenariusz widowiska pt.: „Żniwa” W tym celu zakupiono z LOG dyktafon. Przeprowadzono warsztaty wykonywania wieńców dożynkowych. We wrześniu odbył się festyn, podczas, którego wystawiono przedstawienie oraz zaprezentowano wieńce. Z dotacji LOG sfinansowano również materiały do zajęć i nagrody, stroje dla zespołu oraz scenariusz widowiska.

Fundacja Ostoja –  pt. „Na Kamiennogórskich Duktach Pojawiają się … Konie”

 Fundacja Ostoja 1Celem projektu było przygotowanie powiatu kamiennogórskiego do turystyki konnej poprzez wytyczenie szlaku konnego, na którym są również miejsca postojowe w pobliżu gospodarstw agroturystycznych. W projekt zaangażowała się młodzież z grupy „KONIEWO”. Dla osób z terenu powiatu posiadających konie i chcących świadczyć usługi w zakresie turystyki konnej, zorganizowano szkolenia odnośnie: tematyki weterynaryjnej, walorów krajoznawczych i kulturowych oraz organizacji turystyki konnej we współpracy z Komisją Górskiej Turystyki Jeździeckiej. Odbył się konkurs fotograficzny „Uroki Ziemi kamiennogórskiej”, dla mieszkańców powiatu i turystów. Za trzy najlepsze prace laureaci konkursu w nagrodę wzięli udział w trzy dniowym rajdzie konnym.Z dotacji LOG sfinansowano m.in.: szkolenia, materiały do urządzenia miejsc postojowych, organizacja rajdu oraz obsługę bankową.

 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy” –  pt. „My wiemy co jemy – zdrowa żywność i wiejskie tradycje”

 Stowarzyszenie Tkacze SlascyPrzedsięwzięcie jest kontynuacją projektu „Mini skansen w Raszowie”. Realizacja zaczęła się od wyszukiwania i częściowym zakupie eksponatów do skansenu chleba w Raszowie. Odbyły się szkolenia liderów na temat zdrowej żywności. Liderzy przekazywali zdobytą wiedzę w szkołach podczas pogadanek o zdrowej żywności. Odświeżono salę w „Domu pachnącym chlebem” – została pomalowana przez mieszkańców wsi. Przeprowadzono warsztaty z pieczenia chleba, rozpalania pieca chlebowego, dojenia krowy, uczestnicy degustowali wypieki a także inne specjały m.in.: miód, mleko i masło. Odbyły się zajęcia teatralne, szykowanie lalek, scenografii, rekwizytów. Dzieci prezentowały przedstawienie na obszarze powiatu kamiennogórskiego. Punktem kulminacyjnym projektu był piknik w skansenie pt.: „Popołudnie w Raszowie”, podczas, którego promowano zdrową żywność, i próbowano lokalne produkty. Z dotacji LOG sfinansowano szkolenia dla liderów, warsztaty teatralne wraz materiałami dekoracyjnymi, materiały do odświeżenia sali, zakup eksponatów, produkty na degustacje oraz transport.

Ludowy Klub Sportowy „BÓBR” Marciszów – pt. „Nasza świetlica radością na młodość i jesień życia”

 Celem projektu było zaangażowanie mieszkańców wsi do działania na rzecz swojej miejscowości – Ciechanowic. Wszystkie działania skupiały się wokół nowo wybudowanej świetlicy, gdzie prowadzone były zajęcia z mieszkańcami. Uporządkowano teren wokół świetlicy, urządzono trawniki, posadzono krzewy. Zorganizowano zajęcia rekreacyjno – zabawowe dla najmłodszych dzieci oraz imprezy środowiskowe: „Młodzi seniorom”, koncert muzyczno-poetycki „Dla mam”, wakacyjny piknik dla dzieci i młodzieży oraz spektakl teatralny dla dzieci pt. „Calineczka”. Przeprowadzono dwa konkursy fotograficzny i plastyczny pt. „Ciekawe miejsce, zabytek Ciechanowic”. Zebrano wydarzenia historyczne z dziejów miejscowości, które przetłumaczono na język czeski i niemiecki – wykonano tablicę informacyjną o wsi, która stoi przy świetlicy. Wszystkie działania zostały opisane w kronice. Z dotacji LOG sfinansowano zakup: roślin, krzewów i nasion traw, opracowania i montażu tablicy informacyjnej, artykułów papierniczych, natyram a także nagród do konkursów.

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Ziemi Kamiennogórskiej” – pt. „Dbając o przeszłość, zadbamy o przyszłość”

 Celem projektu było pobudzenie mieszkańców do lokalnego działania na rzecz poprawy wizerunku i estetyki w Marciszowie. Uporządkowano teren wokół Kościoła św. Katarzyny i starego cmentarza, naprawiono mur, zamontowano bramę wejściową, odtworzono schody. Przygotowano teren i posadzono rośliny. Przed wejściem do kościoła zamontowano tablicę dydaktyczną opisującą historię kościoła a także informacje o projekcie. Odbyły się konkursy: plastyczny oraz na folder pt. „Co warto zobaczyć w Marciszowie”. PTTK zmienił przebieg zielonego szlaku turystycznego, dzięki czemu większość turystów wędrujących przez Marciszów odwiedzą kościół. Z dotacji LOG sfinansowano: bramę wejściową, stal, zawiasy i uchwyty stalowe, materiał budowlany, usługi transportowe, tablicę informacyjną, nagrody konkursowe, narzędzia ogrodowe, sadzonki, materiały promocyjne, poczęstunek.

 

 

Działaj Lokalnie 2006

Stowarzyszenie Granica, jako Lokalna Organizacja Grantowa z Lubawki po raz pierwszy ogłosiła Konkurs DZIAŁAJ LOKALNIE, którego celem jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół dobra wspólnego.

W Konkursie V edycji Działaj Lokalnie wpłynęło 14 wniosków, z których komisja przyznała granty na realizację 11 projektów inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Zasięg konkursu to terenu 3 gmin: Lubawka, Kamienna Góra ( gmina miejska i wiejska )  i Marciszów.

Na wsparcie projektów przeznaczono kwotę 34 000, która pochodziła od Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, lokalnych samorządów – gmin: Lubawka, Kamienna Góra i Marciszów oraz sponsorów – firmy –  BO WA DE oraz Fundacji  Brama Lubawska.dl2006

ZREALIZOWANE PROJEKTY

 

Szkoła Podstawowa w Miszkowicach pt. „Miasteczko rowerowe z placem zabaw”

Miasteczko rowerowe z placem zabawIstotą projektu było utworzenie we wsi Miszkowice placu zabaw oraz miasteczka rowerowego, przeznaczonego dla mieszkańców, głównie dzieci. Dzięki temu zagospodarowanie nie użytkowany do tej pory plac nieopodal szkoły oraz stworzono miejsce edukacji ekologicznej dla dzieci. W pracach wzięli udział uczniowie oraz rodzice szkoły, dużą część zadań wykonując w formie wolontariatu. Powstałe miejsce zostało upiększone poprzez posadzenie drzew, krzewów i innych roślin ozdobnych.
Główni beneficjenci projektu:
– społeczność szkoły w Miszkowicach
– dzieci i rodzice uczniów Szkoły Podstawowej
Osiągnięte rezultaty:
– powstanie miejsca edukacji przyrodniczej, wypoczynku oraz rekreacji
– zagospodarowanie nieużytkowanej przestrzeni nieopodal szkoły

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego Tkacze Śl. pt. „Mini skansen chleba w Raszowie

Mini skansen chlebaCelem projektu było utworzenie mini skansenu i promocja chleba, będącego produktem lokalnym wytwarzanym we wsi Raszów. W skansenie prezentowane są eksponaty związane z wypiekiem chleba oraz wspomnieniami starszych ludzi mieszkających w okolicy. Skansen pełni również rolę miejsca wypoczynku i edukacji dla turystów, prowadzone są w nim pogadanki edukacyjne o zdrowej żywności, itp. W spotkaniach takich często uczestniczą dzieci mieszkańcy wsi i okolicy. W ramach projektu zorganizowano również przedstawienia teatralne oraz inscenizacje o tematyce wiejskiej. Nawet po zakończeniu realizacji projekt stał się elementem wprowadzającym nieco „kulturalnego ożywienia” w życie wsi, do dziś jest bardzo chętnie odwiedzany.
Główni beneficjenci projektu:
– społeczność wsi Raszów
– przyjezdni turyści i ich rodziny
– dzieci ze wsi Raszów i okolic
Osiągnięte rezultaty:
– powstanie miejsca edukacji oraz zachowywania dziedzictwa kulturalnego,
– organizowanie mini-przedstawień teatralnych przez dzieci
– integracja mieszkańców wokół skansenu chleba

 

Gimnazjum Publiczne w Lubawce pt. „ Nie palę, nie piję – a żyję!” 

Nie pale, nie pije a zyje LubawkaProjekt miał na celu zaakcentowanie szkodliwego społecznie problemu, jakim jest obecność używek wśród młodzieży i uczniów lokalnych szkół. Poprzez cykl działań, organizowanych przez młodzież, realizatorzy pragną pokazać szkodliwość używek, propagować zdrowy styl życia a także poprzez ankietowanie zorientować się w rzeczywistej skali problemu. W ramach projektu zorganizowane zostały: ankietowanie uczniów miejscowych szkół, spotkanie młodzieży z policjantem, kampania o przeciw spożywaniu używek (plakaty i ulotki), quiz wiedzy o używkach, konkurs plastyczny, koncert zespołu młodzieżowego. W działaniach wzięli udział uczniowie szkól, dorośli oraz społeczność lokalna, łącznie przeszło 4.500 osób.

Główni beneficjenci projektu:
Młodzież szkół podstawowych i gimnazjów, nauczyciele, społeczność lokalna.
Łącznie 4.600 osób.
Osiągnięte rezultaty:
– przeprowadzenie ankiet wśród młodzieży szkolnej
– kampania za pomocą ulotek i plakatów,
– spotkanie młodzieży z policją nt.: szkodliwości używek,
– koncert młodzieżowy pod hasłem „zabawy bez używek”
– przeprowadzenie konkursu plastycznego i quizu wiedzy
– wykonanie stałej ekspozycji prac plastycznych w Ośrodku Zdrowia w Lubawce

Zespół Szkół w Pisarzowicach pt. „Nie tylko ławki szkolne”

Nie tylko lawki szkolneCelem realizowanego projektu było zagospodarowanie terenu przyszkolnego, dotychczas będącego miejscem zaniedbanym i zniechęcającym do spędzania tam czasu. W ramach pozyskanej dotacji, teren znajdujący się w najbliższym sąsiedztwie szkoły został uporządkowany oraz zagospodarowany. Dzięki nadleśnictwu pozyskano przeszło 1000 sztuk sadzonek rew i krzewów, które zostały nasadzone. Ponadto utworzono trawniki, klomby i miejsca do odpoczynku, razem z ławkami, koszami na śmieci, itp. W prace zaangażowali się rodzice i mieszkańcy wsi Pisarzowice. Pozwoliło to na zachęcenie uczniów i dorosłych mieszkańców wsi do spędzania czasu blisko szkoły i w sposób kulturalny. Przygotowany teren służy również do prowadzenia zajęć edukacyjnych, spotkań i imprez dla całej społeczności lokalnej.
Główni beneficjenci projektu:
– społeczność zespołu szkół w Pisarzowicach
Osiągnięte rezultaty:
– powstanie miejsca edukacji wypoczynku oraz rekreacji
– zagospodarowanie nieużytkowanej przestrzeni nieopodal szkoły

Gmina Kamienna Góra/Przedszkole Publiczne w Krzeszowie Przedszkolak w naszej małej ojczyźnie pt. „Przedszkolak w naszej małej ojczyźnie”

Przedszkolak w naszej malej ojczyznieProjekt skierowany był przede wszystkim do dzieci przedszkolnych, a jego głównym celem było ukazanie wartości „małej ojczyzny” i budowanie przywiązania emocjonalnego dzieci do miejsca, w którym na co dzień żyją. Poprzez cykl działań (m.in. wycieczki, udział w regionalnych imprezach i festynach, poznawanie lokalnych produktów i dziedzictwa kulturowego), ukazywano dzieciom wartość codziennie spotykanych miejsc i wydarzeń. W realizacji projektu pomagali rodzice przedszkolaków, różnorodne firmy prywatne i instytucje., które z wielką sympatią odniosły się do tej inicjatywy realizowanej specjalnie dla najmłodszych. Dzięki projektowi codzienna edukacje przedszkolaków wzbogacono o elementy edukacji regionalnej, a także uczyniono ją bardziej atrakcyjną.
Główni beneficjenci projektu:
– dzieci w wieku przedszkolnym
– rodzice przedszkolaków
– mieszkańcy wsi, lokalni gospodarze
– instytucje i organizacje zajmujące się promocją dziedzictwa kulturowego regionu
Osiągnięte rezultaty:
– udział dzieci w imprezach promujących walory i wartości kulturalne regionu
– nabycie nowych umiejętności manualnych i kulinarnych

Stowarzyszenie ECEAT Poland Europejskie  centrum dla Ekologicznego Rolnictwa i Turystyki Oddział w Polsce  pt. Przygotowanie  kwaterodawców z gospodarstw eko- i agroturystycznych powiatu kamiennogórskiego do współpracy sieci „ Domy zielone PORTA LUBAVIA”

Domy Zielona Porta LubawiaZałożeniem projektu, zgodnie z jego nazwą, było przygotowanie lokalnych kwaterodawców do współpracy w ramach sieci „Domy Zielone Porta Lubavia”. Przygotowanie to polegało na szkoleniu w zakresie przepisów prawnych, podatkowych i sanitarnych obowiązujących w turystyce wiejskiej, wyjazd studyjny do wzorowych gospodarstw agroturystycznych, przygotowanie i kategoryzacja kwater wiejskich.
Główni beneficjenci projektu:
– kwaterodawcy powiatu kamiennogórskiego
Osiągnięte rezultaty:
– wzmocnienie więzi pomiędzy uczestnikami sieci „Domu Zielone Porta Lubavia”
– wzbogacenie ich wiedzy z zakresu prowadzenia gospodarstw agro i ekourystycznych

Stowarzyszenie Szczepanowski Grzbiet pt. „Rozbudowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Szczepanowie”

Szczepanowski GrzbietZałożeniem projektu była rozbudowa placu zabawowo – rekreacyjnego we wsi Szczepanów, będącego miejscem integracji i wypoczynku mieszkańców całej wsi. Istotnym założeniem i motywacją dla lokalnej aktywności było samodzielne zainteresowanie się mieszkańców Szczepanowa problematyką istnienia miejsca, w którym można byłoby spędzać czas. W realizacji projektu uczestniczyła znacząca część mieszkańców niewielkiej wioski, z których każdy realizował wyznaczoną część zadań. W ramach projektu wykonano roboty ziemne i drobne prace budowlane, jak również wykonano szereg prac pielęgnacyjnych, wzbogacono szatę roślinną poprzez nasadzenie kwiatów i krzewów. Ponadto przeprowadzono konkurs plastyczny dla dzieci. Projekt zakończono wspólnym spotkaniem oraz planami dalszej rozbudowy tego tak ważnego dla mieszkańców wsi, miejsca.
Główni beneficjenci projektu:
– cała społeczność wsi Szczepanów
– przyjezdni turyści i ich rodziny
Osiągnięte rezultaty:
– wykonanie prac ziemnych
– uporządkowanie placu i wzbogacenie szaty roślinnej,
– ustawienie wiaty drewnianej na placu oraz wykonanie paleniska,
– uroczysty festyn gromadzący wszystkich mieszkańców wsi

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego Tkacze Śl. pt. „Skrawek domu w szkole”

Skrawek domu w szkoleCelem projektu było wzbogacenie działalności instytucji szkoły poprzez organizację dodatkowych zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży. Działania projektu polegały w głównej mierze na realizacji cyklu zajęć tematycznych, mających pomóc dzieciom w organizowaniu sobie wolnego czasu, rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za innych, itp. W ramach programu odbywały się specjalne zajęcia dla korzystających ze świetlicy, wycieczki i konkursy, zajęcia praktyczne.
Silnym elementem integrującym było ogromne zaangażowanie w pracę z dziećmi ich starszych kolegów – wolontariuszy, którzy ukończyli już szkołę.
Główni beneficjenci projektu:
– dzieci i młodzież korzystające ze świetlicy
– rodzice
– społeczność szkolna
Osiągnięte rezultaty:
– powstanie miejsca spotkania i organizacji wolnego czasu dla dzieci
– wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu
– integracja społeczności (trzech pokoleń) oraz promocja wolontariatu

Rada Sołecka Świdnik pt. „Świetlica zbudzi was do życia”

Swietlica zbudzi was do zyciaCelem projektu było wzbogacenie oferty edukacyjnej i kulturalnej świetlicy w Świdniku oraz zaangażowanie wolontariuszy młodzieżowych w celu pomagania uczniom i osobom słabszym w nauce. Dzięki działaniom dofinansowanym z dotacji programu Działaj Lokalnie przeprowadzono remont świetlicy, prowadzono zajęcia obsługi komputera i Internetu oraz inne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Zmobilizowanie mieszkańców do zadbania o wspólną świetlice zaowocowało także przy organizacji imprez okolicznościowych podczas Dnia Dziecka, Andrzejek czy zajęć wakacyjnych.
Główni beneficjenci projektu:
– wolontariusze młodzieżowi ze wsi
– społeczności wsi Świdnik
Osiągnięte rezultaty:
– wzbogacenie oferty zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
– integracja osób zainteresowanych aktywnością mieszkańców wsi

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lubawce pt. „ Okno na świat”

Okno na swiatCelem projektu było stworzenie miejsc, które wzbogaci możliwości spotkania rodziców i nauczycieli, oraz zwiększenia ich możliwości działania na rzecz szkoły. Miejsce to ma być swoistym „oknem na świat” dla szkoły, wprowadzającym nowe formy pracy z dziećmi oraz rodzicami, oraz nowe formy edukacji.  Dzięki dofinansowaniu projektu, przeprowadzono remont Sali w szkole – „okna na świat”, zakupiono wyposażenie oraz materiały dydaktyczne, przeprowadzono cykl warsztatów i zajęć edukacyjnych z dziećmi i rodzicami.

Inicjatywa Obywatelska „Brama Ciszy” w Bukówce / ECEAT – Poland Europejskie Centrum dla Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki Oddział w Polsce – Bukówka 71 pt. „ Edukacja przez zabawę”

Edukacja przez zabaweRealizacja projektu pozwoliła poznać młodym mieszkańcom historię ich wsi – zarówno od strych mieszkańców jak i z literatury. Wspólne spotkania sprawiły radość starszym mieszkańcom, bo mogli się podzielić swoją wiedzą i młodym, którzy odkrywali swoją historię na nowo i z innej perspektywy. Przygotowano wystawę o tym temacie w świetlicy. Pracowano również wspólnie, aby zagospodarować plac wokół świetlicy. Wykoszono trawę, odnowiono ławki, zakupiono i ustawiono elementy placu zabaw. Powstało miejsce spotkań we wsi dla młodych i starszych mieszkańców.