Certyfikat Ośrodka Działaj Lokalnie

granicalogoDzialajlokalnielogo

Certyfikat Ośrodka Działaj Lokalnie

dla Stowarzyszenia Granica z Lubawki  

 

 

14 października 2014 r w Warszawie na gali programu „Działaj Lokalnie” i „Społecznika Roku 2014” tygodnika Newsweek Polska Bożena Pełdiak odebrała certyfikat Ośrodka Działaj Lokalnie dla Stowarzyszenia Granica.

Certyfikaty 12 Ośrodkom Działaj Lokalnie przyznano po raz pierwszy „za spełnianie najwyższych standardów w realizacji Programu Działaj Lokalnie, za tworzenie wzorów działania dla innych organizacji oraz skuteczne budowanie kapitału społecznego”.

Bez tytułu

 

Dziękuję całemu zespołowi pracującemu w tym programie, sponsorom, Gminom i organizacjom finansującym program oraz wszystkim grantobiorcom współpracujących z nami od 2006 roku.

Certyfikaty wręczyli Jerzy Koźmiński Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Paweł Łukasiak, Prezes Zarządu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli Szef Kancelarii Prezydenta RP Minister Jacek Michałowski oraz Podsekretarz Stanu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko.

Obecnie sieć Ośrodków Działaj Lokalnie liczy 60 organizacji działających w całej Polsce i obejmujących swoich zasięgiem blisko 600 gmin.

 

Zdjęcie pochodzi ze strony: http://www.filantropia.org.pl/newsy/243-certyfikaty-dla-o%C5%9Brodk%C3%B3w-dzia%C5%82aj-lokalnie-przyznane

„Ścieżka historyczna – integruje i uczy”

W ramach realizacji projektu „Ścieżka historyczna – integruje i uczy” członkowie Fundacji wraz z grupą mieszkańców Sokołowska przystąpili do rewitalizacji placu przy ul. Głównej w Sokołowsku (obok cukierni i dawnej poczty). Przedstawiciele różnych grup wiekowych wysprzątali teren, zasadzili różnorodne krzewy ozdobne, zamontowali pergole dla róż oraz zajęli się odnowieniem metaloplastyki. Po wspólnej pracy wszyscy przybyli spotkali się przy zaprzyjaźnionym pensjonacie „Leśne Źródło”, by odpocząć przy poczęstunku z grilla oraz porozmawiać o kolejnych pomysłach mogących w coraz większym stopniu integrować mieszkańców oraz ocalić przed zniszczeniem zaniedbane miejsca w Sokołowsku.

Dzięki wspólnym działaniom upiększony plac stanie się dodatkowym miejscem rekreacji oraz wypoczynku dla mieszkańców i turystów. W ramach realizowanego projektu utworzymy na rewitalizowanym placu punkt ścieżki historycznej.

Continue reading