Kamiennogórskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Razem

Kamiennogórskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Razem

konie 014Tytuł projektu : „ Przygoda w siodle II”

Wartość dofinansowania:  4 500,00 zł

Wartość całkowita : 7 685,49 zł

Czas realizacji:  01.06.2013 -30.09.2013

Cel:

– integracja rodzin i grup społecznych oraz wspieranie i zacieśnianie więzi społecznych

– nabywanie fachowej wiedzy umiejętności jeździeckich i poznaniu szlaków konnych na terenie gminy

Continue reading

Stowarzyszenie Seniorów „ Atrakcyjni”

Stowarzyszenie Seniorów  „ Atrakcyjni”

Tytuł projektu : „ Bądźmy Aktywni”

Wartość dofinansowania:  3 000,00 zł

Wartość całkowita : 4 635,01 zł

Czas realizacji: 01.10.2013- 31.12.2013

Cel:

– poprawa ogólnej  sprawności fizycznej wśród grupy docelowej, a także zwiększenie wiedzy prozdrowotnej

Continue reading

Ludowy Klub Sportowy „Bóbr” Marciszów

Ludowy  Klub Sportowy „Bóbr” Marciszów

LKS 02Tytuł projektu :”Integracja i wychowanie młodzieży przez piłkę nożną”

Wartość dofinansowania:  3000,00 zł

Wartość całkowita : 6 703,60 zł

Czas realizacji: 01.06.2013- 15.11.2013

Cel:

– integracja społeczności wiejskiej  poprzez sport , w szczególności poprzez piłkę nożną

Continue reading

Stowarzyszanie Rozwoju Gminy Marciszów „Pałac i Zamek w Ciechanowicach”

Stowarzyszanie Rozwoju Gminy Marciszów „Pałac i Zamek w Ciechanowicach”

Tytuł projektu :  „Historia  mojej wsi „Stokrotki 03

Wartość dofinansowania:  3 000, zł

Wartość całkowita : 3 750, 00 zł

Czas realizacji: 01.06.2013- 31.10.2013

Cel:

– integracja międzypokoleniowa mieszkańców  wsi Ciechanowice

– aktywizacja społeczności oraz zwiększenie zainteresowania historią wsi i historią regionalną poprzez poznanie dziejów i tradycji lokalnych

Continue reading

Stowarzyszenie Górali Czarnoborskich, „Ziemia Czarnoborska – kuźnią tradycji”

stowarzyszenie górali 2Dzięki warsztatom kulinarnym, muzycznym i rękodzielniczym możliwa stała się integracja mieszkańców gminy Czarny Bór. Na zróżnicowanym kulturowo terenie zanikały tradycje przekazywane od pokoleń. Zaangażowanie mieszkańców w kolejne etapy realizacji projektu pozwoliło na ich integrację i utrwalenie ludowych zwyczajów, szczególnie śpiewu i tańca ludowego. Continue reading