Działania w terenie

Działania w terenie czas zacząć!

 

Od lipca zaczyna się kolejne działanie o nazwie: „Liderzy animują seniorów – bezpośrednie działanie w terenie”. W każdej miejscowości objętej projektem a więc w Sędzisławiu, Czarnym Borze, Przedwojowie, Jarkowicach, Lubawce i Unisławiu Śląskim zostanie przeprowadzony warsztat z planowania mający na celu nabycie umiejętności kierowania pracą zespołową oraz spacer badawczy w trakcie którego nastąpi decyzja o miejscu i charakterze działań. Po tych spotkaniach seniorzy w tym wolontariusze przystąpią do realizacji swoich inicjatyw czyli do zagospodarowania przestrzeni. Podczas trwania inicjatyw seniorzy korzystać będą z konsultacji. Po wykonaniu inicjatyw seniorzy wezmą udział w spotkaniu ewaluacyjnym, które odbędzie się w każdej miejscowości. Współpraca seniorów przy realizacji inicjatyw to potencjał samoorganizacji seniorów, którzy mogą inicjować w dłuższej perspektywie organizowanie się Gminnych Rad Seniorów.

 

Spacery badawcze

 

Seniorzy z sześciu miejscowości tj. Lubawki, Jarkowic, Sędzisławia, Czarnego Boru, Unisławia Śląskiego i Przedwojowa wzięli udział w spacerach badawczych. Spacer badawczy to interaktywna, terenowa metoda pytania mieszkańców – seniorów o ich opinie. Podczas spacerów seniorzy podjęli decyzję o miejscu i charakterze swoich działań w terenie. Pomysły seniorów na lokalne inicjatywy to m.in.: zielone nasadzenia wokół placów zabaw, świetlic; porządkowanie nieużytków, miejsca do integracji seniorów itp.

20170620_122043 20170621_124057 20170621_090208 20170620_144312 20170620_101334 20170621_134957

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztat z planowania dla seniorów

 

Seniorzy z sześciu miejscowości są już po kolejnym warsztacie: z planowania – którego celem było m.in.: nabycie umiejętności kierowania pracą zespołową.  Seniorzy są już w pełni przygotowani do realizacji swoich inicjatyw lokalnych w terenie.

1 2 3 4 5 6 7 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja inicjatyw 

 

Seniorzy przygotowali koncepcje oddolnych inicjatyw i  na podstawie planu wdrażania przystępują do realizacji działań. Seniorzy wyszli z inicjatywą na maksymalne wykorzystanie zasobów lokalnych w postaci nieodpłatnie przekazanych materiałów czy wykorzystania sprzętu i pracy wolontariuszy. Do prac zaangażowali się seniorzy w różnym wieku. Każda grupa seniorów przed rozpoczęciem działań w terenie wystąpiła o zgodę do Urzędu Gminy na zagospodarowanie wybranej przez siebie przestrzeni.

zdjęcie 1 zdjęcie 2

 

 

 

 

 

 Seniorzy działają 🙂

 

Trwa realizacja pomysłów spisanych przez seniorów. Do inicjatyw seniorzy bardzo często wykorzystują istniejące już zasoby. W Czarnym Borze zostanie uzupełniony Kolorowy Zakątek w dalsze nasadzenia a także pojawi się domek dla zapylaczy wraz z tablicą informacyjną. W wielu innych miejscowościach również zostanie uporządkowany teren pod kwiaty, rośliny, ławeczki i miejsca na wspólne ognisko czy grill. W Unisławiu Śląskim seniorzy podjęli się odnowienia starej elewacji świetlicy i placu przylegającego do niej. Trzymamy kciuki za wszystkie pomysły a efekty z pewnością zaprezentujemy w relacji fotograficznej.

20170822_162050 20170822_162044

 

 

 

 

 

 

granica asos

 

Komentarze są wyłączone.