Konferencja

07 grudnia w Czarnym Borze seniorzy wraz z zaproszonymi gośćmi wzięli udział w konferencji podsumowującej projekt pn. Zakątek dla seniorów. Podczas spotkania przedstawiono wszystkie zrealizowane działania, odbyła
się wymiana dobrych praktyk między seniorami. Seniorzy biorący udział w inicjatywie po warsztatach
z dokumentowania aktywności seniorów przygotowali  prezentację i na konferencji przedstawili ją obrazując poszczególne etapy zagospodarowania danej przestrzeni publicznej na terenie swojej miejscowości. Następnie odbyła się debata pn. „Dobre praktyki zagospodarowania przestrzeni – jak o nią dbać i włączając seniorów” połączona  wraz z opracowaniem pomysłów na przyszłość (działania na 2017 rok). Na konferencji została udostępniona seniorom broszura edukacyjna pn. „Zakątek dla seniorów – przyjazna przestrzeń sąsiedzka” zawierająca m.in.: informację o zrealizowanych inicjatywach  w ramach projektu,  8 dobrych praktyk z realizacji inicjatyw o podobnym charakterze zrealizowanych na terenie kraju oraz zasady planowania mikroprzestrzeni  
i planowania partycypacyjnego.

1 2

 

 

 

 

4 3

 

 

 

 

 

seniorzykonferencja

Komentarze są wyłączone.