Projekty

 

Realizator: Aktywne Miszkowice

Tytuł projektu: „Podzielmy się kwiatami – wspólny ogród przy świetlicy wiejskiej”

 

Kwota dofinansowania z DL: 5 700 zł

Czas realizacji: 2017-09-15 do 2017-12-20

Miejsce realizacji: Miszkowice

Realizacja: Głównym celem projektu była integracja mieszkańców i zagospodarowanie zaniedbanego terenu wokół świetlicy wiejskiej w Miszkowicach. Poprzez realizację projektu mieszkańcy wsi zaangażowali się w działania na rzecz społeczności lokalnej i stworzenia miejsca do wspólnego spędzania wolnego czasu dla siebie ale również dla osób odwiedzających Miszkowice. Ważną kwestią było również rozpropagowanie idei proekologicznej postawy społecznej. Projekt polegał na tym aby stworzyć wspólny ogród przy świetlicy wiejskiej, w tym celu gruntownie uporządkowany został teren wokół budynku świetlicy, usunięto niebezpieczne elementy, zmodernizowano ścieżki i obsadzono plac roślinami. Przeprowadzono akcję „PODZIELMY SIĘ KWIATAMI” skierowaną do wszystkich mieszkańców w celu podzielenia się swoimi kwiatami i krzewami. Zamontowane zostały  ławki, tablice do zabaw kreatywnych dla dzieci i dorosłych, stworzono również kącik rowerowy. W ramach projektu udało się zorganizować wykład na temat przyjaznej przyrody w Miszkowicach przeprowadzony przez przedstawiciela Fundacji Ekologicznej Zielona Akcja z Legnicy. Dodatkowo aby rozpowszechniać edukację ekologiczną przeprowadzony został konkurs plastyczny z nagrodami dla dzieci w Szkole Podstawowej w Miszkowicach. Efektem tych wszystkich działań jest pięknie zagospodarowany teren przy świetlicy wiejskiej, a na mapie wsi powstało miejsce gdzie mieszkańcy i turyści mogą miło spędzić czas. Przeprowadzenie akcji proekologicznych (wykłady i konkurs) podniosły świadomość mieszkańców na temat wpływu naszego zachowania na otaczającą nas przyrodę, w jaki sposób możemy pomóc przyrodzie. Wartością dodaną tego projektu bez wątpienia jest odnowienie kontaktów sąsiedzkich, nawiązanie nowych kontaktów, odnowienie tych zapomnianych, wzajemne poznanie się i stworzenie atmosfery zaufania społecznego Korzyści jakie przyniósł projekt to przede wszystkim aktywizacja, integracja i współpraca mieszkańców Miszkowic. Mieszkańcy mieli okazję do lepszego poznania się, podzielenia się swoją wiedzą z zakresu m.in. ogrodnictwa. Zdecydowanie podniosła się estetyka terenu przy świetlicy, stał się on nowym miejscem publicznym do wypoczynku i spędzania wolnego czasu. Realizacja projektu zmieniła trochę postrzeganie świetlicy wiejskiej jako zamarłego miejsca na mapie wsi, uatrakcyjniła turystycznie wieś (świetlica położona jest przy drodze prowadzącej do Jeziora Bukówka). A dzięki działaniom proekologicznym wzrosła świadomość mieszkańców w tym zakresie. Zakończenie tej inicjatywy z pewnością wzbogaciło życie kulturalne, towarzyskie na wsi i zmotywowało do dalszego działania, rozwoju i współpracy społeczności wiejskiej.

9 4 12

 

Realizator: Stowarzyszenie „Atrakcyjni”

Tytuł projektu:  „Pięknie i bezpiecznie w Kolorowym Zakątku”

 

 Kwota dofinansowania z DL: 5 000 zł

Czas realizacji: 2017-06-01 do 2017-10-30

Miejsce realizacji: Czarny Bór

Realizacja: Celem projektu było podniesienie estetyki, bezpieczeństwa i funkcjonalności „Kolorowego Zakątka”. W ramach realizacji projektu zakupiono jeden mobilny ruszt zawieszany na metalowym trójnogu. W znaczny sposób poprawił on bezpieczeństwo korzystania z paleniska, pozwalając na ograniczenie wykorzystania zakupionych w ubiegłym roku widelców do opiekania kiełbasek. Realizacja tego celu była skierowana głównie do dzieci i młodzieży. Przy realizacji tego punktu projektu zaangażowały się dwie osoby (projekt, zamówienie, transport gotowego produktu). W ramach działań mających na celu podniesienie estetyki miejsca w „Kolorowym Zakątku” wzdłuż północnej granicy ustawiono siedem drewnianych donic, w tym dwie donice z pergolami, które wyłożono folią, wypełniono ziemią i obsadzono lawendami i pnączami. Od wschodniej strony zamontowano trzy komplety drewnianych paneli, składających się z dwóch elementów plecionych płotów i jednego elementu w formie pergoli. Wszystkie drewniane elementy zostały przed zamontowaniem na placu zaimpregnowane. Pomiędzy nimi przesadzono zakupione w ubiegłym roku krzewuszki, a pod pergolami posadzono pnącza. Na ustawionej przy wejściu na plac tablicy dydaktyczno-informacyjnej (wykonanej w ramach realizacji oddzielnego projektu) umieszczono zaprojektowany, wydrukowany i zalaminowany plakat, zawierający w swej treści m.in. regulamin Kolorowego Zakątka, krótką historię powstania miejsca, przedstawienie sponsorów. Ogółem w pracach tych brało udział 14 członków stowarzyszenia oraz 6 mieszkańców wsi. W ramach integracji międzypokoleniowej nawiązano współpracę z Gminnym Zespołem Szkolno-Przedszkolnym. Efektem był udział 26 przedszkolaków w sadzeniu kwiatów do przygotowanych donic. Rezultatem działań podjętych w ramach projektu było stworzenie miejsca o kameralnym charakterze, zlikwidowano wrażenie przebywania na „patelni”. Na podkreślenie zasługuje pozytywna opinia odwiedzających i korzystających z zakątka osób, wyrażających swój podziw dla estetyki tego miejsca.

Zakątek w drugim roku funkcjonowania dorobił się stałych użytkowników: dwie rodziny, ze swoimi znajomymi, z pobliskiego osiedla organizowały regularnie pikniki. Korzystały one z widelców do pieczenia oraz z rusztu. W sezonie było to 5 spotkań z udziałem co najmniej 6 osób. Trzykrotnie, co najmniej 12-osobowa grupa młodzieży zorganizowała imprezy urodzinowe przy ognisku. Kilkakrotnie, tj. co najmniej 10 razy odwiedzały zakątek osoby, odpoczywające w trakcie swoich wycieczek rowerowych. Przeważnie były to grupy 3-4 osobowe. W okresie wakacyjnym grupa 17 osób, uczestników półkolonii w B+CK w Czarnym Borze zorganizowała sobie zabawy i pieczenie kiełbasek przy ognisku. Członkowie stowarzyszenia – grupa co najmniej 10 osobowa – zorganizowali sobie trzy razy spotkanie przy ognisku, przy okazji realizując zadania, wynikające z projektu.

Reasumując – Kolorowy Zakątek na stałe wpisał się w panoramę Czarnego Boru. Poprawiając jego funkcjonalność i estetykę zwiększono liczbę chętnych korzystających z tego miejsca.

14. Robi się pięknie 5. Prace porządkowe 23. W zimowej szacie

 

Realizator: Stowarzyszenie Dom

Tytuł projektu: „Szlakiem projektów Działaj Lokalnie”

 

 Kwota dofinansowania z DL: 1 080 zł

Czas realizacji: 2017-06-12 do 2017-10-31

Miejsce realizacji: miejscowości na terenie Gminy Kamienna Góra i Lubawka

Realizacja: Projekt polegał na wyjazdach rowerowych mieszkańców gminy Kamienna Góra w tym osób niepełnosprawnych do pobliskich miejscowości (Gmina Kamienna Góra oraz Gmina Lubawka), które realizowały działania z programu Działaj Lokalnie. Wycieczki rowerowe umożliwiły poznanie społeczników dzięki którym w wielu miejscowościach powstały wspaniałe miejsca do wypoczynku, zabawy i sportu.

DSC03654 DSC03543

 

Realizator:  Stowarzyszenie  „Leszczynieckie Perspektywy”

Tytuł projektu:  „Aktywni i kreatywni po 50- tce”  

 

Kwota dofinansowania z DL: 3 650 zł

Czas realizacji: 2017-09-15 do 2017-12-31

Miejsce realizacji: Leszczyniec

Realizacja: Projekt był skierowany do osób „50+”, ale podczas realizacji projektu zgłaszali się osoby młodsze, które brały udział w projekcie. Projekt przebiegał zgodnie z harmonogram, który polegał na 5 działaniach: gimnastyka ogólnie usprawniająca, kurs nauki nordic, warsztaty z dziedziny zdrowego odżywiania i zdrowego przygotowywania posiłków, prelekcja z dietetykiem na temat z bilansowania diety oraz w celach promocyjnych odbył się wyjazd na basen aby zachęcić uczestników projektu do korzystania z dobrodziejstwa jakie daje aqua aerobic itp.

Aby osiągnąć zamierzone cele zorganizowano 2 razy w tygodniu gimnastykę ogólnie usprawniającą. Przeprowadzono warsztaty kulinarne z kucharzem o niezwykłych umiejętnościach terapeutycznych ze znajomością procesów trawienia oraz znajomość składników spożywczych i pokarmowych. Wysłuchano prelekcji z dietetykiem, który dał zalecenia indywidualnie dla każdej osoby uczestniczącej w warsztatach. W celu poprawnego marszu nordic walking po okiem instruktora przeprowadzono naukę odpowiedniego chodzenia. Instruktor nordic walking indywidualnie udzielał wskazówek każdemu uczestnikowi marszu. Marsz z kijkami odbywał się 3 razy w tygodniu bez instruktora wówczas gdy warunki pogodowe zezwalały. Ponadto odbył się wyjazd do aquaparku aby zachęcić uczestników do korzystania poprawy zdrowia w takiej formie.

Osiągnięte efekty: w projekcie brało udział 27 uczestników , w tym podczas gimnastyki ogólnie usprawniającej brało udział 15 uczestniczyło, w marszu z kijkami 12 uczestników, warsztaty kulinarne 19 uczestników, warsztaty z dietetykiem 18 uczestników, wyjazd na basen 19 uczestników. Poprzez udział w projekcie ożywiono i podniesiono jakość życia mieszkańców, wzmocniono więzi wspólnych interesów i potrzeb w realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz zaktywizowano społeczeństwo do efektywnego spędzania czasu i uczestnictwa w mobilnym życiu społecznym. Korzyści z udziału w projekcie płyną szerokim łukiem poprzez poprawę kondycji fizycznej i zdrowotnej, pogłębienie wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania i odpowiedniego przygotowania posiłków, wzbogacenie o cenną wiedzę dotyczącą prawidłowych nawyków żywieniowych i odpowiednio zbilansowanych posiłków. Regularny trening nordic walking poprawił sprawność ruchową, odmienił na korzyść samopoczucie i przyniósł wiele innych dobrodziejstw.

DSCN1958 DSCN1578 DSCN1721

 

Realizator:  Stowarzyszenie Niedamirów Wioska Cudów

Tytuł projektu: „Ale kino!”

 

Kwota dofinansowania z DL: 4 560 zł

Czas realizacji: 2017-06-15 do 2017-12-10

Miejsce realizacji: Niedamirów

Realizacja: Zakładanym celem była m. in integracja miedzy pokoleniowa oraz rozwój kreatywności poprzez zorganizowanie warsztatów filmowych, plastycznych oraz muzycznych.  W czerwcu 2017 roku rozpoczęto konsultacje i rozmowy związane z zakupem projektora filmowego. Było to związane z wizytami w sklepach i rozmowami z osobami zajmującymi się projekcjami filmowymi, by wybrać sprzęt najbardziej odpowiadający potrzebom: pokazom w sali jak i pod odkrytym niebem. Udało się znaleźć sprzęt za rozsądną cenę od lokalnego sprzedawcy, co również było ważne ze względu na doradztwo techniczne i kwestie serwisowania sprzętu. W czerwcu i lipcu odbyły się konsultacje z  młodymi mieszkańcami wsi, ich opiekunami na temat  oczekiwań związanych ze zbliżającymi się warsztatami. Okazało się, że przedział wiekowy jest bardzo szeroki, co skłoniło do przeprowadzenia warsztatów w dwóch grupach wiekowych: dla najmłodszych (3-10 lat) i starszych (11-16 lat) uczestników i uczestniczek. W lipcu odbyły się dwudniowe warsztaty muzyczne dla młodszych i starszych, podczas których uczestnicy i uczestniczki poznali podstawy rytmiki, tworzenia dźwięków za pomocą instrumentów jak i naturalnych materiałów. Zaproszenie na warsztaty muzyczne było poprzedzone zajęciami plastycznymi, podczas których powstały plakaty zapraszające do udziału w warsztatach. Kolorowe ogłoszenia zostały również namalowane na powstałych rok temu tablicach przy Przystanku Sztuka. Uczestnicy warsztatów muzycznych spotkali się ponownie w sierpniu realizując oprawę dźwiękową pokazu filmów powstałych w czasie warsztatów filmowych. W sierpniu odbyły się trzydniowe warsztaty filmowe. Grupa młodsza tworzyła animację po klatkową z udziałem stworzonych przez siebie wymyślonych postaci. Grupa starsza stworzyła własną historię opartą na lokalnej legendzie, samodzielnie filmując, nagrywając dźwięk i grając w krótkometrażowym filmie, na którego potrzeby kulisami stały się ważne dla wioski miejsca: nowy przystanek autobusowy, sklep, kapliczka. Na koniec warsztatów odbył się pokaz powstałych filmów z akompaniamentem muzyki tworzonej na żywo przez dzieci, na którym pojawiły się rodziny uczestników jak i inni mieszkańcy, którzy zostali poinformowani za pomocą plakatów i malowanych ogłoszeń.

Filmy zostały nagrane na białe płyty DVD, które podczas zajęć artystycznych zostały przez każdego indywidualnie ozdobione i pomalowane. We wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu starsi i młodsi mieszkańcy, zaproszeni przygotowanymi plakatami, brali udział w pokazach filmowych. Na przykład odbył się pokaz włoskiego kina połączony ze wspólnym jedzeniem pizzy. Grudniowe spotkanie z Mikołajem w świetlicy wiejskiej połączone były z pokazem bajek. Wspólne działania i oglądanie filmów wpłynęły bardzo pozytywnie na integrację wiejskiej społeczności oraz spowodowały wzrost poczucia dumy z działań odbywających się na terenie wsi (kręcenie filmów, kino na wsi). Na pokazy z dumą zapraszani są mieszkańcy sąsiednich wsi. Zapoczątkowana została także nowa forma wspólnego spędzania czasu poprzez wspólne oglądanie czy to filmów czy wydarzeń sportowych. Z pomocą nowego sprzętu mieszkańcy dostali możliwość samodzielnej organizacji małych i dużych, spontanicznych lub zaplanowanych wydarzeń dla innych(oglądanie filmów, wspólne granie w gry komputerowe na dużym ekranie, tematyczne pokazy). Udział w warsztatach muzycznych, filmowych i artystycznych rozwinął kompetencje społeczne, kulturowe i artystyczne uczestników i uczestniczek. Wzmocnił ich poczucie własnej wartości, wszyscy byli dumni oglądając siebie na dużym ekranie i słysząc aplauz innych.

e11db038521f59a9351b471b8d157f5037a1bdf7!312639 0cedfee5520ca5a38bd998821ef6e48ad288bbbd!312639 DSCF7076

 

Realizator: Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne
działającym w imieniu grupy nieformalnej Aktywni Rodzice

Tytuł projektu: „Akademia małego sportowca”

 

Kwota dofinansowania z DL: 3 100 zł

Czas realizacji: 2017-08-21 do 2017-12-21

Miejsce realizacji: Stare Bogaczowice

Realizacja: Projekt Akademia małego sportowca przyniósł mieszkańcom wiele korzyści.

Oprócz wzrostu aktywności fizycznej dzieci i popularyzacji zdrowego stylu życia  dzieci z terenu  gminy Stare Bogaczowice wraz z rodzicami poznały tradycję i kulturę krajów azjatyckich ze szczególnym uwzględnieniem Korei Południowej.

Podczas warsztatów edukacyjnych „Poznajemy Azję”  na każdych zajęciach dzieci dowiedziały się o geografii, kulturze, muzyce, sztuce, zwyczajach i kuchni Korei Południowej co bardzo pozytywnie wpłynie na ich rozwój zainteresowań. Podczas treningów z taekwondo – narodowego sportu Korei Południowej dzieci poznały podstawowe techniki tej sztuki walki i poprawiły sprawność fizyczną, ponadto trening nauczył ich zachowań społecznych w grupie takich jak skupienie, koncentrację ale także zręczność, szybkość i wytrzymałość.

Wspaniałym i podsumowującym wydarzeniem było zorganizowanie 28 października 2017 w gminie Stare Bogaczowice Dnia Kultury Koreańskiej. Na sali sołeckiej pojawili się mieszkańcy gminy i powiatu, Koreańczycy pracujący w Wałbrzychu z rodzinami oraz zaproszeni goście. Zaproszony został P. Hyunjun Kim – Dyrektor Centrum Kultury Koreańskiej z Warszawy wraz z pracownikami.

Dzieci zaprezentowały umiejętności zdobyte podczas treningów i zrobiły pokaz taekwon-do Kolaki.

Na scenie odbył się również koncert muzyki koreańskiej w wykonaniu pani Anny Stanik z Poznania a także pokaz taneczny do nowoczesnej muzyki koreańskiej w wykonaniu dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach.

Centrum Kultury Koreańskiej przygotowało dla najmłodszych uczestników warsztaty malowania masek, pisania w drzeworycie i przymierzania narodowego stroju koreańskiego.

Bardzo ciekawym punktem była też prelekcja o koreańskiej kuchni a także degustacja narodowych potraw: kimchi,japchae, gyeran Mari oraz gimbap – koreańskie sushi

Oprócz ogromnego wkładu pracowników ambasady, do współpracy włączyła się  także koreańska firmę Mando produkująca części do samochodów .Dzięki temu pracownicy koncernu oraz kierownictwo pomogło w organizacji wydarzenia a także udostępniło wiele pamiątek pochodzących z tego kraju. Odbyła się również prezentacja multimedialna.

Dzięki realizacji tego projektu mieszkańcy mogli jeszcze lepiej poznać kulturę i zwyczaje tego pięknego kraju. Zaangażowani w organizację Dnia Korei Południowej było wielu mieszkańców jak również inni partnerzy: GCBK, UG, ZS Stare Bogaczowice, świetlice.

 dkk11 dkk7 dkk10

 

Realizator: Mieroszowskie Centrum Kultury.

Tytuł projektu: „Lalka Mieroszowianka”

 

Kwota dofinansowania z DL: 4 500 zł

Czas realizacji: 2017-09-13 do 2017-12-20

Miejsce realizacji: Mieroszów

Realizacja: Celem realizowanego projektu było stworzenie nowego produktu regionalnego – Lalki Mieroszowianki. Lalka jest autorskim projektem grupy realizującej projekt – Sekcji Rękodzieła Mieroszowskiego Centrum Kultury. Autorką projektu jest instruktorka Ewa Kokoszka. Lalka pełni funkcję wizytówki gminy, produktu utożsamianego z Mieroszowem. Działania Sekcji Rękodzieła MCK oparte były na cotygodniowych spotkaniach – 14 spotkań warsztatowych, po 3 godziny – na których powstało 5 rodzajów lalek w dwóch wersjach, większej i mniejszej. Powstały Lalki Mieroszowianki: Podróżniczki, Szczęścia, Domówki, Przyjaciółki, Przytulanki.

Osiągnięte efekty przerosły oczekiwania. W zajęciach uczestniczyły dzieci i młodzież, więcej niż zakładano. Poziom wykonywanych lalek był bardzo wysoki. Zachwycają pomysłowością, kolorami, estetyką wykonania, pięknymi strojami. Zaangażowanie grupy realizującej projekt było bardzo duże. Projekt przyczynił się do utrwalenia pozycji produktów rękodzielniczych w specyfice regionu oraz przekazania tradycji tkackich młodym pokoleniom. Działania Sekcji Rękodzieła MCK przyczyniły się do wzrostu zainteresowania wśród społeczności lokalnej. Projektem zainteresowała się TVP 3 Wrocław oraz radio RMF MAXX. Nakręcono reportaż oraz udzielono wywiadu, który przez długi okres był emitowany w radio. Efekt końcowy można było obejrzeć podczas dwóch wystawach, 13 grudnia w MCK, 20 grudnia w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie.

lalka_16 lalka_2 lalka_4

 

Realizator: Fundacja Dolina Inspiracji

Tytuł projektu: „Od kawałka do całości. Poznajemy historię naszej miejscowości”

 

Kwota dofinansowania z DL: 2 250 zł

Czas realizacji: 2017-06-01 do 2017-11-30

Miejsce realizacji: Sokołowsko

Realizacja: Cel projektu  było uświadomienie i przypomnienie mieszkańcom o pięknie, jakim epatowało Sokołowsko w latach swojej świetności, zapoznanie młodzieży oraz turystów z bogatą historią tej miejscowości.

W ramach realizacji projektu przeprowadzony został konkurs z nagrodami dla dzieci uczęszczających do szkoły w Sokołowsku pt „Od kawałka do całości. Poznajemy historię naszej miejscowości”. Konkurs polegał na układaniu puzzli na czas. Puzzle zostały zaprojektowane i wykonane na bazie historycznych zdjęć z Sokołowska (Goerbersdorf).

Drugim zrealizowanym działaniem było zorganizowanie 2 spacerów historycznych po miejscowości Sokołowsko z myślą o turystach, mieszkańcach oraz uczniach szkoły podstawowej i młodzieży gimnazjalnej. Zrealizowane działania pozwoliły osiągnąć zamierzony cel główny, jakim było kształtowanie postaw lokalnego patriotyzmu, głównie u uczniów szkoły podstawowej. Organizacja spacerów historycznych wpłynęła na zwiększenie atrakcyjności miejscowości oraz jej promocję wśród przyjeżdżających turystów.

Podjęte działania przyczyniły się do promocji Sokołowska. Również dzieci i młodzież z terenu Gminy Mieroszów zapoznały się z bogatą historią Sokołowska i sylwetkami sławnych ludzi, którzy istotnie przyczynili się do rozwoju miejscowości

„Cudze chwalicie, swego nie znacie…” czyli przekazanie dzieciom, młodzieży i dorosłym wiedzy o historii lokalnej i dziedzictwie kulturowym Sokołowska i okolic oraz próba ożywienia miejsc, które tętniły życiem i w których zapisana jest historia miejscowości. Mieszkańcy podczas wspólnych spacerów przypominali sobie mnóstwo przeróżnych wspomnień związanych z życiem i pracą w Sokołowsku. Były i wzruszające momenty i historie wyciskające łzy, ale ze śmiechu.

Efektem podjętych działań było również nawiązanie współpracy z wałbrzyską fundacją upowszechniającą wiedzę o historii lokalnej i dziedzictwie kulturowym regionu – Fundacją im. Księżnej Daisy von Pless.

20170929_165041 20170913_131623 20170929_163603

 

Realizator: Stowarzyszenie „BRAMA OPAWSKA”

Tytuł projektu: „Opawska Przystań”

 

Kwota dofinansowania z DL: 5 650 zł

Czas realizacji: 2017-06-15 do 2017-11-01

Miejsce realizacji: Opawa

Realizacja: Projekt „Opawska Przystań” polegał na zagospodarowaniu nieużytecznego od wielu lat miejsca. Teren ten znajduje się w dolnej części wsi i został zmodernizowany tak aby mógł służyć całej społeczności wiejskiej, a także przyjeżdżającym turystom i rowerzystom. Realizacja tego projektu umocniła między mieszkańcami poczucie jedności i wspólnoty, zbudowała poczucia więzi międzyludzkiej, tożsamości, zaszczepiła w mieszkańcach chęci współpracy, solidarności, przekraczania podziałów między ludźmi, wzmacniała chęć  zaangażowania w sprawy wsi Opawa. Dzięki realizacji projektu możliwe było wspólne działanie poprzez integrację wszystkich mieszkańców w trakcie prowadzenia prac przy porządkowaniu terenu, nasadzaniu roślinności czy budowaniu miejsca do odpoczynku.

Wybudowane zostało ok. 55 m² ścieżek z kostki betonowej wraz z 60 szt. krawężników, przy których postawiona jest 1 ławka z koszem na śmieci. Ten teren obsadzony jest  również roślinnością, krzewami i drzewkami, a także zasiano trawę w miejscach niezabudowanych kostką betonową. Powstało więc zagospodarowane i uporządkowane miejsce spotkań i odpoczynku przyjazne mieszkańcom.

Rezultatem projektu jest ogólnodostępne miejsce dla całej społeczności wiejskiej, a także osób odwiedzających. Dzięki wspólnym pracom podczas modernizacji parku nastąpiły nieodwracalne zmiany w postrzeganiu przez ludzi spraw dotyczących wsi.. Modernizacja tego placu przyczyniła się do wzrostu chęci współpracy, solidarności lokalnej społeczności oraz uatrakcyjnienia wyglądu wsi i jej walorów kulturowych. Pozytywnym rezultatem wspólnych prac jest również wzmacnianie zaangażowania w sprawy publiczne, wspieranie i promowanie uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności. Zapewnione zostało dla mieszkańcom i turystom atrakcyjne i bezpieczne miejsca wspólnego wypoczynku.

26696800_570403209970289_1549229969_n 21297628_515635448780399_1780320434_o 21298667_515635972113680_9282846_o

 

Realizator: MUKN „Pod Stróżą” w Miszkowicach
działającym w imieniu grupy  nieformalnej Razem Lubawka.

Tytuł projektu: „Bezpieczna Lubawianka – kurs samoobrony dla kobiet z gminy Lubawka”

 

Kwota dofinansowania z DL: 5 000 zł

Czas realizacji: 2017-06-15 do 2017-10-15

Miejsce realizacji: Lubawka

Realizacja: Projekt „Bezpieczna Lubawianka” skierowany był do pełnoletnich mieszkanek Gminy Lubawka. Zajęcia odbywały się w soboty w Domu Kultury w Lubawce pod okiem wykwalifikowanego trenera. W projekcie wzięło w udział ponad 30 pań w bardzo zróżnicowanym przedziale wiekowym. Były to zarówno mieszkanki z samej Lubawki jak i z okolicznych miejscowości (Niedamirów, Opawa, Stara Białka, Jarkowice, Miszkowice). Projekt ten opierał się przede wszystkim na przeprowadzeniu cyklu zajęć z zakresu technik samoobrony polegających na nauce chwytów i obezwładnień, dzięki którym panie będą potrafiły poradzić sobie w razie niespodziewanego ataku napastnika, czy też innej sytuacji zagrażającej ich bezpieczeństwu. Uczestniczki zapoznały się z technikami samoobrony oraz nabyły umiejętności obrony przed każdym rodzajem przemocy fizycznej  jak i psychicznej. Zajęcia były również formą nauki asertywności, ponadto w trakcie trwania projektu odbyło się także szkolenie przeprowadzone przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w zakresie informacji na temat odpowiedzialności użycia technik obrony oraz o możliwościach radzenia sobie w sytuacjach związanych z przemocą w rodzinie czy przemocą seksualną. W cyklu zajęć miała miejsce również profesjonalna prezentacja z zakresu udzielania pierwszej pomocy przeprowadzona przez ratowników Straży Pożarnej. Na zakończenie projektu przygotowane zostało uroczyste spotkanie na którym wręczono uczestniczkom pamiątkowe zdjęcia i upominki (długopisy oraz breloki do kluczy z wygrawerowanymi numerami telefonów alarmowych). Na uroczystości miała również miejsce prezentacja pamiątkowego filmu, na którym zarejestrowano najistotniejsze i najciekawsze wydarzenia z zajęć.

 

Realizator: Stowarzyszenie „Przymierze”  im. Opata Bernarda Rosy

Tytuł projektu: „Śmiech to zdrowie”

 

Kwota dofinansowania z DL: 3 440 zł

Czas realizacji: 2017-09-11 do 2017-12-28

Miejsce realizacji: Lubawka

Realizacja: Projekt miał za zadanie przełamać uparte wyobrażenia o ludziach starszych. Stworzyć przestrzeń do poznawania się, ustalenia nowych ról, łamiąc stereotypy, przeciwdziałać wtłaczaniu starszych ludzi w stereotypowe role „przynudzającego staruszka”. Jego celem jest aktywizacja kulturalna ludzi w podeszłym wieku, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wynikającemu ze starości i towarzyszącej jej niepełnosprawności.

Udało się zbudować zespół teatralny składający się z seniorów, który pod kierunkiem doświadczonych opiekunów stworzył spektakl. Uczestnicy uczyli się podstaw warsztatu aktorskiego i improwizacji. Przeprowadzone warsztaty miały umożliwić uczestnikom rozwój poprzez działania teatralne i parateatralne. Seniorzy uczyli się podwyższania kreatywnej aktywności już w momencie przekroczenia progu sali prób. Uruchomili wyobraźnię m.in. poprzez szereg ćwiczeń z nadawaniem przedmiotom i sytuacjom nowych znaczeń, ćwiczenia wyobraźni zmysłowej, ćwiczenia w orientacji przestrzennej, improwizacje. W czasie warsztatów wiele uwagi poświęcone zostało ruchowi: świadomości ciała, koordynacji ruchu, prawidłowemu wykorzystaniu energii. W pracy nad głosem zajmowali się przede wszystkim technikami emisji. Działania z głosem rozdzielały się na pracę nad mówieniem i pracę nad śpiewem. Działania głosowe nierozłącznie połączone są z działaniami ruchowymi. Szczególną rolę podczas warsztatów odgrywały ćwiczenia partnerskie, pozwalające na wyrobienie nawyku odpowiedzialności za drugą osobę, wyczulenia na jej słabe i mocne strony, a także harmonizowanie ruchu, głosu, obrazów. Seniorzy musieli również nauczyć się konfrontacji z publicznością, dzięki czemu uczyli się  przełamywania nieśmiałości i doznania żywego kontaktu z widzem.  Zakończeniem projektu było wystawienie spektaklu teatralnego dla mieszkańców Gminy Lubawka. Uczestnicy podjęli również chęć  do dalszej pracy w stworzeniu grupy teatralnej.

 

Realizator: Stowarzyszenie Górali Czarnoborskich.

Tytuł projektu: „Wesele góralskie – zachować od zapomnienia”

 

Kwota dofinansowania z DL: 5 000 zł

Czas realizacji: 2017-07-01 do 2017-12-31

Miejsce realizacji: Borówno; Czarny Bór, Kamienna Góra

RealizacjaGłównym celem projektu była ochrona przed zapomnieniem obrzędu tradycyjnego wesela góralskiego.

Przez cały okres trwania projektu były prowadzone systematyczne warsztaty śpiewu, tańca i gwary góralskiej, podczas których uczestnicy podnosili swoje umiejętności. Ponadto dla grupy, która przygotowywała się do odgrywania ról podczas widowiska były prowadzone warsztaty aktorskie połączone z warsztatami obrzędowymi. Podczas warsztatów obrzędowych uczestnicy zostali zaznajomieni ze specyfiką strojów ślubnych i ich symboliki. Przy tym uczyli się pieśni, tańców, zawołań i specyficznych życzeń dla Pary Młodej. Wszystkie pozyskane informacje posłużyły uczestnikom do głębszego zrozumienia obrzędu i trafniejszego przedstawienia jego w formie scenicznej.

Podsumowaniem realizacji projektu było widowisko  „Wesele góralskie – zachować od zapomnienia” wystawione dwukrotnie dla publiczności  w  Centrum Kultury w Czarnym Borze i  na dziedzińcu Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze.  Widownia liczyła ponad 300 osób.

Widowisko rozpoczynało ubieranie Pani Młodej w tradycyjny strój a rodzice wysyłali pytacy po Pana Młodego, który po przyjściu otrzymywał od niej paradną koszulę i białą wstążkę. Po przywitaniu następowała mowa weselna z nauką, którą kończyło błogosławieństwo. Po powrocie z kościoła przed wejściem układano miotłę, która symbolizować miała robotność nowej gaździny gdy ta ją podniosła lub lenistwo gdyby ją przestąpiła. Rodzice witali Młodych chlebem i śpiewali pieśni błogosławieństwa. Wszyscy goście byli zapraszani do stołów a dzieci prezentowały tańce. Po kilku chwilach rozpoczynały się oczepiny pełne symbolicznych gestów i pieśni . Zdjęto wianek Pani Młodej i założono biały czepiec a Panu Młodemu wyciągano piórko z kapelusza. Na końcu Państwu Młodym został wręczony kosz czepcowy jako wiano na nową drogę życia.

Po każdym widowisku członkowie Stowarzyszenia przygotowali poczęstunek dla wszystkich gości składający się z tradycyjnych potraw weselnych a ponadto każdy otrzymał płytę pt. „Pamiynci ojców nasyk” w wykonaniu zespołu góralskiego „Janicki”.

Działania te pozwoliły zjednoczyć członków warsztatów, którzy pochodzą z różnych grup wiekowych. Ta integracja międzypokoleniowa objawia się poprawą zrozumienia, młodzi często korzystają z wiedzy i doświadczenia starszych a także postrzegają ich jako wzór i swoistą skarbnicę wiedzy o kulturze naszych ojców.

 

Realizator: Pasjonaci Jarkowic.

Tytuł projektu: „Dla starszego i młodszego – dla każdego coś fajnego”

 

Kwota dofinansowania z DL: 5 200 zł

Czas realizacji: 2017-09-04 do 2017-12-10

Miejsce realizacji: Jarkowice

Realizacja: Realizacja projektu zakładała przeprowadzenie kilku różnorodnych działań oraz ciekawych pomysłów, którego celem miała być integracja mieszkańców wsi oraz zachęcenie ich do wspólnej pracy na rzecz i dla wspólnego dobra wsi.

Pierwszym oraz rozpoczynającym etapem było spotkaniem sportowo – integracyjne, które odbyło się we wrześniowe popołudnie. Rozpoczęto nieco skróconym (ze względu na pogodę) spacerem z kijami nordic walking, wyznaczoną trasą spacerową. Po oficjalnym otwarciu spotkania odbyły się zabawy integracyjne, sportowe i zręcznościowe, wspólnie dla dzieci i dorosłych – zabawy z chustą animacyjną, rzucanie do celu, przeciąganie liny itp. Podczas zabaw można było korzystać z poczęstunku przygotowanego przez mieszkanki – kawa, herbata, ciasta, chleb ze smalcem itp. oraz posiedzieć wspólnie przy ognisku i usmażyć kiełbasę na kiju. Dobre humory uczestników przegoniły deszczowe chmury i biesiada trwała do wieczora.

Działanie „upiększamy naszą wieś” było kolejnym etapem projektu. W ramach niego, mieszkańcy byli zmobilizowani do jesiennych porządków nie tylko na własnych podwórkach ale i wokół nich i na terenach wspólnych wsi, poboczach. Zakupiono gazony, kwietniki i rośliny, które ustawione w różnych miejscach mają poprawić estetykę i ukwiecić wieś. Posadzono krzewy oraz cebulki roślin wiosennych, ustawiono zakupioną ławkę.

Kolejnym etapem były warsztaty plastyczno – rękodzielnicze odbywały się jednocześnie dla dorosłych i dzieci, by mogli na nie przyjść rodzice z dziećmi ale zajęcia prowadzone były w osobnych grupach. Dla dorosłych w tematyce florystycznej i dekoracyjnej spotkanie poprowadziła Anna Fedoruk. Panie poznały techniki robienie stroików i dekoracji na różne okazje, poznały możliwości wykorzystania roślin i chwastów rosnących wokół nas oraz wykonywały prace z przygotowanych materiałów. Dzieci uczestniczyły w warsztatach ze studentką ASP we Wrocławiu – Magdaleną Banaś. Malowały z użyciem gąbek, wałków i paluszków odbijając różne struktury. W ramach projektu ogłosiliśmy też otwarty konkurs rękodzielniczy pt. „Pamiątka z Jarkowic”. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się podczas ostatniego spotkania w ramach projektu.

Na początku grudnia w świetlicy wiejskiej odbyło się ostatnie spotkanie – „Spotkanie z ciekawymi ludźmi” i równocześnie podsumowanie realizacji projektu. Podczas spotkania prelekcję o początkach i historii Jarkowic oraz atrakcjach krajoznawczych i florystycznych wygłosił pan Kazimierz Biernacki, przewodnik i pasjonat okolicy. Krótką prezentację o okolicznych ścieżkach dydaktycznych i edukacyjnych przedstawiła pani Aldona Ochmańska. Na koniec, w miłej atmosferze i przy wspólnych dyskusjach, uczestnicy spotkania częstowali się kawą, herbatą i domowym ciastem.

Opracowano i wydano też ulotkę reklamową Jarkowic z zarysem historycznym, z atrakcjami wsi i okolicy oraz zarysem mapki. Zostało założone konto w systemie geocachingowym i skrytki, by zainteresować naszą miejscowością pasjonatów i amatorów tej międzynarodowej gry terenowej.

 

banerLGD_pełny

Komentarze są wyłączone.