Debaty

W pięciu gminach objętych projektem odbyła się debata publiczna pn. „Seniorzy – problem czy szanse dla społeczności lokalnych”, w której udział wzięły organizacje senioralne, ośrodki pomocy społecznej, domy kultury a także przedstawiciele samorządów.  Organizacja debaty miała na celu zwrócenie uwagi na potrzeby osób starszych oraz poszukiwania rozwiązań wykrojonych na skalę gmin wiejskich, głównie w oparciu o potencjał już funkcjonujących podmiotów i organizacji, a w przyszłości wprowadzenia odpowiednich zapisów do strategii rozwoju gmin i innych polityk publicznych.

Komentarze są wyłączone.