Stowarzyszenie „Tkacze Śląscy”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy”

IMG_5532

Bardzo często nie doceniamy regionów, które zamieszkujemy. Rolą lokalnych stowarzyszeń jest więc tworzenie takich projektów, które przyczyniają się do poprawienia wiedzy na ten zamieszkiwanej ziemi oraz budowania tożsamości mieszkańców, co w bezpośredni sposób wpływa na zmianę postrzegania najbliższej okolicy, jako miejsca atrakcyjnego i wartościowego. Małe stowarzyszenia zajmują się także promocją gmin i miasteczek angażując do tego mieszkańców. To niełatwe zadanie udaje się doskonale, czego dowodem są działania tych organizacji. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy” powstało jesienią 1999 roku. Założyciele i członkowie Stowarzyszenia chcą przywrócić Chełmsku jego dawną świetność, korzystając ze wszystkich walorów i dobrodziejstw tej wsi.

Na skraju Chełmska Śląskiego stoi zespół drewnianych, podcieniowych domów tkaczy zwany „Dwunastu Apostołów”. Dawniej mieszkali i pracowali tam tkacze sprowadzeni w 1707 roku przez cystersów między innymi z Bawarii. O tkactwie w regionie już zapomniano, ale w domu nr 15 wciąż wre praca, choć to izba muzealna. Przędą tu i tkają. Dla zarobku, na pokaz i w celach edukacyjnych. W ramach warsztatów „Od posiania do utkania” można poznać historię domków tkaczy i tkactwa w powiecie kamiennogórskim. Warsztaty prowadzi Teresa Sobala, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy”. Co roku w sierpniu Stowarzyszenie „ Tkaczy Śląskich” wraz z LGD Kwiat Lnu organizuje Jarmark Tkaczy Śląskich, który nawiązuje do tradycji i historii tkaczy, rękodzielnictwa, wyrobów lnianych. Tradycyjnie odbywa się pokaz mody z tkanin lnianych, oraz parada, która rusza spod domków tkaczy. To jedyna okazja, by goście mogli przebrać się w historyczne lniane stroje i ruszyć barwnym pochodem. Podczas Jarmarku organizowane są liczne konkursy m.in. prezentacja wsi, pamiątka z regionu czy kulinaria.W 2007 roku Stowarzyszenie Tkaczy Śląskich zrealizowało projekt pt. „ My wiemy co jemy – zdrowa żywność i wiejskie tradycje” nawiązujący do projektu „Mini skansen w Raszowie”. Realizacja zaczęła się od wyszukiwania i częściowym zakupie eksponatów do skansenu chleba w Raszowie. Odbyły się szkolenia liderów na temat zdrowej żywności. Liderzy przekazywali zdobytą wiedzę w szkołach podczas pogadanek o zdrowej żywności. Odnowiono salę w „Domu pachnącym chlebem” – została pomalowana przez mieszkańców wsi. Przeprowadzono warsztaty z pieczenia chleba, rozpalania pieca chlebowego, dojenia krowy; uczestnicy degustowali wypieki, a także inne specjały m.in.: miód, mleko i masło. Odbyły się zajęcia teatralne, przygotowywanie lalek, scenografii, rekwizytów. Dzieci prezentowały przedstawienie na obszarze powiatu kamiennogórskiego. Punktem kulminacyjnym projektu był piknik w skansenie pt.: „Popołudnie w Raszowie” podczas, którego promowano zdrową żywność i próbowano lokalne produkty. Dzięki inicjatywie Stowarzyszenia przywrócono dawno utracony blask XVIII wiecznej rzeźbie Niepokalane Poczęcie NMP w Chełmsku Śląskim. Prace zostały przeprowadzone zgodnie z harmonogramem i z zasadami konserwacji zabytków. Św. Anna wróciła na swoje prawowite miejsce 29.08.2012 roku. Stowarzyszenie „Tkaczy Śląskich” działa bardzo intensywnie promując swój region poprzez ulotki, foldery, mapy i pokazy przygotowane w formie wystawy. W 2012 roku przyznano Jarmarkowi Tkaczy Śląskich i Kwiatowi Lnu I miejsce w konkursie na „ Dolnośląski Produkt Lokalny Roku 2011”. Organizatorem konkursu „PRODUKTywnie i SPOŁECZNIE” pod patronem honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego było Forum Ekonomii Społecznej. Nagrodą odebrała Pani Teresa Sobala.

14042012167

To dzięki staraniom Stowarzyszenia powstał folklorystyczny zespół taneczny „Kwiatuszki Lnu”, w którym można podziwiać tańczące dzieci.  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego pozyskało 5 tys. zł z Fundacji Banku Dziecięcych Uśmiechów na warsztaty pieśni i tańca ludowego. Z projektu „Tańczę jak mi w duszy gra” korzystają „Kwiatuszki Lnu” z Chełmska Śląskiego. Dzieci ćwiczą w soboty w Wiejskim Domu Kultury pod opieką instruktorów tańca ludowego. Celem nauki tańca jest powrót do zapomnianych tradycji, pobudzenie aktywności społeczności lokalnej,  integracja środowisk ludowej twórczości artystycznej oraz dążenie do poszerzenia kręgu wspólnych działań w oparciu o folklor i tradycje prowadzące do upowszechniania dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska. Dużym sukcesem zespołu „Kwiatuszki Lnu” był udział w III edycji Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska oraz występ podczas X Dolnośląskiego Przeglądu Dziecięcych Zespołów Tanecznych GALOP-2012. Stowarzyszenie dalej zamierza kultywować tradycję, pomysłów na dalsze działania nie brakuje!

 

Komentarze są wyłączone.