FINAŁY WARSZTATÓW

Rezultatem warsztatów integracyjnych było przygotowanie przez seniorów trzech wydarzeń integrujących społeczności lokalnych, które odbyły się w formie uroczystych finałów, osobno w każdej gminie.

W Chełmsku Śląskim (gmina Lubawka) odbyło się widowisko pn. „Przywitanie Kolędników”. 20 osób młodszych i starszych włączyło się w konstruowanie scenicznej opowieści o jasełkach i tradycjach.

W Krzeszowie (gmina Kamienna Góra) międzypokoleniowe spotkanie przy muzyce „Tak śpiewają Krzeszowiacy”. Przy wspólnym stole spotkało się wiele pokoleń by wspólnie pośpiewać przeboje ich czasów.

 Starych Bogaczowicach ( gmina Stare Bogaczowice ) mieszkańcy zaprosili na spotkanie międzypokoleniowe – wspomnienia z dzieciństwa W wydarzeniach wzięli udział wszystkie pokolenia mieszkańców oraz inne organizacje senioralne.

Celem finałów było zintegrowanie międzypokoleniowego środowiska lokalnego oraz zachęcenie innych seniorów do aktywności społecznej.

Po realizacji wydarzeń animatorzy wspólnie z seniorami  poprowadzili ewaluację całego procesu w wyniku którego zastanowiono się co mogą kontynuować wspólnie w przyszłości a także co poprawić i wzmocnić. Przebieg i rezultaty działań opisane zostały w trzech studiach przypadku.

Komentarze są wyłączone.