Warsztaty Integracyjne

W trzech organizacjach senioralnych (z Chełmska Śląskiego, Krzeszowa i Starych Bogaczowic) odbyły się warsztaty integracyjne jako model działań aktywizujących. Zajęcia miały na celu integrację międzypokoleniową, aktywizację osób starszych, podniesienie samooceny i poczucia własnej wartości.

Zajęcia prowadzone były przez przygotowanych animatorów integracji społecznej seniorów. Rezultatem warsztatów było przygotowanie przez seniorów 3 wydarzeń integrujących dla mieszkańców miejscowości (tzw. finały).

Spotkania pokazały, że seniorzy też potrafią się zorganizować w działaniu, podzielić zadaniami i uwierzyć w swoje umiejętności społeczne czego przykładem są działacze: Zespołu Wokalnego „Zgoda”, Stowarzyszenia Optymistów Krzeszowskich oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów ze Starych Bogaczowic.

Komentarze są wyłączone.