ASOS 2014

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Granica” realizuje projekt pn. „Seniorzy – nic o nas bez nas” na terenie sześciu gmin tj. Lubawka, Kamienna Góra, Mieroszów, Marciszów, Stare Bogaczowice i Czarny Bór. Skierowany jest do seniorów – członków i sympatyków organizacji senioralnych oraz niezrzeszonych zainteresowanych włączeniem się w integrację międzypokoleniową i dialog obywatelski.

Cele projektu:

– wzrost partycypacji osób starszych w decyzjach publicznych w 6 gminach poprzez przygotowanie rzeczników seniorów,

– wzmocnienie seniorów z 19 organizacji senioralnych poprzez wzrost kompetencji cyfrowych i w zakresie pozyskiwania środków,

– integracja organizacji senioralnych i samorządów poprzez powołanie platformy współpracy.

 

Działania zaplanowane w projekcie to:

– Przygotowanie rzeczników społecznych seniorów,

– Wzmocnienie organizacji senioralnych pod kątem wiedzy o dialogu obywatelskim i konsultacjach,

– Debaty w formie otwartych kawiarenek w każdej z gmin,

– Przygotowanie i przeprowadzenie wystąpień seniorów na sesjach rad gmin,

– Rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów niezbędnych do dialogu obywatelskiego,

– Szkolenie z pisania projektów dla organizacji senioralnych,

– Powołanie platformy współpracy organizacji senioralnych z terenu gmin objętych projektem,

– Propagowanie uczestnictwa seniorów w życiu społecznym.

 

 

 

Komentarze są wyłączone.