Szkolenie dla rzeczników społecznych osób starszych

Szkolenie dla rzeczników społecznych  osób starszych

Działanie to ma na celu przygotowanie 12 osób, które posiadają wiedzę i kompetencje do inicjowania konsultacji społecznych i zbierania opinii środowisk senioralnych w ważnych kwestiach dotyczących tej grupy. Rzecznicy będą mieli za zadanie podejmować działania na rzecz informowania i edukowania seniorów w kwestiach partycypacyjnych, inicjowania sytuacji dialogu społecznego, mobilizowania seniorów do większego zaangażowania w aktywność społeczną , pomocy w usamodzielnieniu się organizacji senioralnych. W szkoleniu będą mogły wziąć udział osoby 60+ aktywne w organizacjach senioralnych lub aktywne społecznie czy samorządowo. Uczestnicy szkolenia 12 os. zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu problemów seniorów i ich odzwierciedlenia w politykach publicznych, umiejętności tworzenia warunków dialogu społecznego- moderowanie debat, spotkań, grup roboczych, zasad informowania i konsultowania polityk publicznych i aktywizowania organizacji senioralnych. Szkolenie obejmuje 40 godzin prowadzonych warsztatowo.

Komentarze są wyłączone.