Wystąpienia seniorów na sesjach Rad Gmin

W każdej gminie seniorzy wzięli udział w sesji Rady Gminy, gdzie przedstawili potrzeby środowiska senioralnego. Uwagi i pomysły seniorów wyartykułowane podczas kawiarenek senioralnych (debaty) zostały zawarte w opracowaniu rekomendacji dla gminnych polityk publicznych – propozycje aktywizacji i wsparcia seniorów w danej gminie, które zostały złożone na ręce przewodniczących Rad Gmin ze wskazaniem ujęcia ich w konkretnej polityce publicznej.

Komentarze są wyłączone.