ASOS 2015

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Granica” realizuje projekt pn. „Gminne platformy współpracy seniorów” na terenie sześciu gmin tj. Lubawka, Kamienna Góra, Mieroszów, Marciszów, Stare Bogaczowice i Czarny Bór. Skierowany jest do seniorów i organizacji senioralnych gotowych do powołania w swoich gminach ciał przedstawicielskich reprezentujących seniorów. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2015.

Cele projektu:

– wzrost umiejętności współdziałania i dialogu obywatelskiego,
– wzrost aktywności obywatelskich i zdolności współdziałania seniorów ,
– przejmowanie dobrych praktyk funkcjonowania ciał przedstawicielskich seniorów oraz wymiana doświadczeń w zakresie inicjatyw obywatelskich seniorów.

Działania zaplanowane w projekcie:

  1. Stworzenie grup inicjatywnych na rzecz powołania ciał przedstawicielskich seniorów,
  2. Przygotowanie zasad działania Gminnych For Seniorów (GFS),
  3. Wypracowanie modelu wsparcia seniorów organizacji senioralnych w gminach,
  4. Gminne Fora Seniorów realizują lokalne inicjatywy obywatelskie,
  5. Wymiana dobrych praktyk z innymi Radami Seniorów,
  6. Organizacja konferencji regionalnej „Giełda Obywatelskich Inicjatyw Senioralnych”,
  7. Propagowanie obywatelskiego zaangażowania seniorów.

logo

Komentarze są wyłączone.