Gminne Fora Seniorów

Jesteśmy już po wszystkich spotkaniach warsztatowych, których celem było powołanie Gminnego Forum Seniorów. Na spotkaniach m.in. wypracowano wspólnie z trenerem cele, zasady, sposób funkcjonowania i powołania do ciał przedstawicielskich seniorów. Forum działa jako płaszczyzna współpracy seniorów i organizacji senioralnych, mające na celu większą integrację ze środowiskiem lokalnym i współdziałanie z samorządem. GFS jako ciało przedstawicielskie ma predyspozycje by wypracować i przedstawić samorządom propozycje wspierające dialog obywatelski i rozwój organizacji senioralnych.

DSC_0409

Komentarze są wyłączone.