Dokumentowanie aktywności seniorów

Stowarzyszenie Granica zorganizowało warsztaty dla seniorów mające na celu przełamać bariery cyfrowe i podnieść umiejętności dokumentowania ich aktywności w formie elektronicznej. Seniorzy poznali zasady m.in.: robienia dobrych zdjęć, filmików przy wykorzystaniu aparatów cyfrowych, jak opracować dobrą informację dla mediów i portali społecznościowych. Ponadto seniorzy pracowali w grupach przy komputerze ucząc się jak tworzyć prezentację multimedialną w programie Power Point  ze zgromadzonych przez siebie zdjęć, którą przedstawią na konferencji podsumowującej projekt.

Komentarze są wyłączone.