Planowanie sąsiedzkich przestrzeni

Na terenie każdej gminy odbyły się 2 warsztaty planowania sąsiedzkich przestrzeni mające na celu podniesienie wiedzy i umiejętności, które są niezbędne przy planowaniu i realizacji inicjatyw w przestrzeni publicznej miejscowości. Program warsztatów dla seniorów obejmował:

– uwarunkowania zagospodarowania przestrzeni w gminie;

– zasady partycypacyjnego planowania przestrzeni;

– identyfikacja miejsca i wariantów zagospodarowania zielonej przestrzeni;

– stworzenie koncepcji i planu wdrożenia inicjatywy.

Rezultatem warsztatów jest złożenie sześciu projektów inicjatyw – tworzenie sąsiedzkiej przestrzeni obejmujących m.in.: zazielenienie i porządkowanie skwerów, nieużytków, placów, zakup elementów małej architektury oraz zakup niezbędnych materiałów tj. ziemia, drewno, kamienie itp.

Komentarze są wyłączone.