Czarny Bór

W miejscowości Czarny Bór brakowało miejsca do organizacji spotkań integracyjnych, międzypokoleniowych w plenerze, na którym można byłoby zorganizować np. majówkę, ognisko dla dzieci i dorosłych. Stąd seniorzy ze Stowarzyszenia Atrakcyjni podjęli inicjatywę pn. „Kolorowy zakątek”, która polegała na zagospodarowaniu terenu i utworzeniu miejsca spotkań. Seniorzy zakupili m.in.: krzewy, drzewa, byliny, ziemię i paliki pod ziołowy ogródek skalny, przy którym zamontowali domek dla owadów. Obok nasadzeń umiejscowione jest miejsce na ognisko, przy którym na zakończenie odbyła się impreza integracyjna. Realizacja projektu „Kolorowy zakątek” jest przykładem na to, jak w przeciągu 2,5 –3 miesięcy można zamienić zaniedbaną, leżącą odłogiem działkę w przytulny, estetycznie urządzony zakątek, w którym wszyscy chętni mogą przyjemnie spędzić czas przy ognisku i nie tylko… Podczas realizacji projektu seniorzy doskonale się bawili. Natrudzili się niemało. Okazało się, że doskonale potrafią się zorganizować, a doświadczenie życiowe pozwala
na dokładne zaplanowanie działań, przewidywanie trudności i pokonywanie ich. Najważniejsza jednak jest radość i duma z dobrze wykonanej pracy i fakt, że mogą tak dużo dać
od siebie całej społeczności.

Komentarze są wyłączone.