Krzeszów

Stworzenie przyjaznego miejsca do odpoczynku dla ludzi i źródła pokarmu dla pszczół było celem projektu „Przyjazna strefa spotkań Krzeszowiaków” realizowanego przez krzeszowskich seniorów. Pierwszym etapem projektu było wykonanie ulotek informacyjnych skierowanych do wszystkich mieszkańców Krzeszowa. Kolejnym etapem działań było przygotowanie podłoża do nasadzeń, zakup sadzonek krzewów i konstrukcji do płotu na pnącza. Zakupiono również drewniane części siedzisk i ławek, które zostały zamocowane do przywiezionych i rozmieszczonych na placu kamieni. Całość dopełniło sadzenie roślin, mocowanie siedzisk i ich bejcowanie. W rezultacie powstało wspaniałe miejsce relaksu dla mieszkańców i turystów, co widocznie wpłynęło na poprawę wizerunku Krzeszowa.

Komentarze są wyłączone.