Szczepanów

W niewielkiej miejscowości Szczepanów położonej na terenie gminy Lubawka seniorzy stworzyli koncepcje zagospodarowania przestrzeni sąsiedzkiej pn. „Studnia pełna marzeń”.  Zadanie polegało na odnowieniu nie używanej od lat studni, co wpłynęło na poprawę estetyki placu rekreacyjnego, umożliwiło nawadnianie krzewów rosnących na placu oraz ziół posadzonych w specjalnych skrzyniach. Działania podjęte na rzecz społeczności lokalnej spowodowało zaangażowanie wielu mieszkańców wsi oraz gminy. Na koniec inicjatywy zorganizowano spotkanie podsumowujące całość prac, w której udział wzięły osoby czynnie zaangażowane w tworzenie dobra wspólnego jakim jest kącik rekreacyjny dla seniorów i osób młodych.

Komentarze są wyłączone.