Spotkanie informacyjne

W Lubawce 01 lipca 2016r. odbyło się spotkanie informacyjne dla seniorów i organizacji senioralnych z obszaru sześciu gmin objętych projektem. Przybyłym seniorom przedstawiono: cele realizacji projektu, poszczególne działania oraz zasady udziału w inicjatywach lokalnych.  Dzięki spotkaniu nastąpiło wyłonienie chętnych grup do podjęcia inicjatyw w przestrzeni.

Komentarze są wyłączone.