Projekty 2018

Tytuł projektu:Wspólnie dla Chełmska
Realizator:Grupa nieformalna Wspólnie dla Chełmska przy wsparciu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce
Miejsce realizacji projektu : Chełmsko Śląskie
Gmina Lubawka
Koordynatorzy projektu: Damian Skorupiński i Szczepan Zając
DOTACJA z DL 2018:

6 000 zł

Finansowy wkład własny realizatora:
304,90 zł
Niefinansowy wkład realizatora:
5 400 zł
Całkowita wartość projektu:
11 704,90 zł

Opis zrealizowanego projektu:

Nasze działania rozpoczęły się po wizycie na zapomnianym cmentarzu ewangelickim w Chełmsku Śl. Znając jego wcześniejszą świetność rozpoczęliśmy prace mające na celu uporządkowanie cmentarza. Z wolontariuszami przeprowadziliśmy akcje porządkowe, pomału odsłaniając wielkość i piękno zapomnianego cmentarza. Dzięki tym pracom udało nam się odnaleźć tablicę nagrobną fundatora kościoła pana Rajmana. Zainspirowało nas to dalszych działań na rzecz pokazania innych zapomnianych miejsc naszej herbowej wsi. Oryginalnym naszym pomysłem było zaprojektowanie i wykonanie masztu reprezentacyjnego z flagą herbu Chełmska Śl., który został umieszczony na dawnym budynku chełmskiego ratusza. Maszt ten przypomina o świetności miejscowości z dawnych lat. W ramach projektu „Wspólnie dla Chełmska” zaprojektowaliśmy i zamontowaliśmy kilkanaście tablic historycznych, tematycznych które zostały umieszczone na różnych budynkach i miejscach na terenie wsi. Dokonaliśmy oznaczenia cmentarza ofiar faszyzmu oraz przedstawiliśmy na tablicy historię Marszu Śmierci, który przeszedł przez Chełmsko wiosną 1945 roku. Wspólnie z grupą wolontariuszy dokonaliśmy nasadzeń krzewów przy nowym parkingu w centrum wsi. W kolejnych latach chcielibyśmy w ciekawy sposób zaaranżować i zagospodarować terenach przy posadzonych roślinach. Z myślą o turystach i mieszkańcach wykonaliśmy mapkę turystyczną z naniesionymi ciekawymi i mniej znanymi atrakcjami miejscowości. Mapka została wydana w czterech językach: polskim, czeskim, angielskim i niemieckim. Folder będzie dostępny w różnych punktach wsi. Najtrudniejszym i najbardziej pracochłonnym zadaniem, które zrealizowaliśmy była produkcja filmu dokumentalnego pt. Szymrych. Film opowiada o losach najstarszych mieszkańców Chełmska Śląskiego, którzy przybyli na ziemie odzyskane po II wojnie światowej. W filmie wystąpili mieszkańcy naszej wsi oraz dzieci i młodzież z chełmskiej szkoły.

Tytuł projektu:Spotkajmy się przy naszym ognisku
Realizator:Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Jarkowice
Miejsce realizacji projektu : Jarkowice
Gmina Lubawka
Koordynatorzy projektu: Katarzyna Doskoczyńska
DOTACJA z DL 2018:

4 700 zł

Finansowy wkład własny realizatora:
350,00 zł
Niefinansowy wkład realizatora:
1 250 zł
Całkowita wartość projektu:
6 3000 zł

Opis zrealizowanego projektu:

Projekt pt. „Spotkajmy się przy naszym ognisku” był ściśle związany z budową nowego placu rekreacyjnego w Jarkowicach i jest dopięciem prac, realizowanych wcześniej przez Sołtys i Radę Sołecką. Od czerwca 2018 roku, w ramach projektu mieszkańcy regularnie spotykali się na placu przy wspólnej pracy. Bezcenna praca mieszkańców – wolontariuszy, którzy wykonali ogrom prac oraz dotacja w kwocie 4700 zł, do tego wkład własny Stowarzyszenia, pozwoliły na realizację zamierzeń budowy placu. Zakupiliśmy i wykonaliśmy między innymi miejsca na ognisko – palenisko z zawieszanym rusztem do pieczenia, zakupiliśmy materiały budowlane niezbędne do zamontowania elementów ogrodzenia, naprawiliśmy urządzenia zabawowe zdemontowane ze starego placu i zamontowaliśmy na nowym placu, zakupiliśmy cztery ławki, urządziliśmy skarpę z nasadzeniami, wzmocnioną gazonami i schodki, wybudowano boisko do siatkówki, wykonaliśmy wiele prac porządkowych i związanych z wyrównaniem terenu Mieszkańcy wykonali ogrom pracy związany z budową i dzięki realizacji projektu powstało we wsi wspaniałe miejsce wypoczynku i rekreacji. To miejsce zintegrowało mieszkańców już w trakcie jego budowy i takie jest jego przeznaczenie. Uroczyste zakończenie projektu odbyło się 22 września 2018 roku, festynem z okazji otwarcia placu rekreacyjnego w Jarkowicach. Podczas imprezy mieszkańcy i zaproszeni goście mogli zasiąść wokół ciepłego ogniska, posilić się przygotowanym poczęstunkiem i posłuchać dobrej rockowej muzyki w wykonaniu zespołu REAKTYWACJA, który uświetnił naszą imprezę. Dzieci oprócz korzystania z urządzonego dla nich placu zabaw, uczestniczyły w zabawach ruchowych, malowały farbami, tworzyły drzewo z pokolorowanych własnoręcznie liści i miały malowane buzie. Dopisała nam pogoda, humory i frekwencja uczestników. Realizacja projektu rozpoczęła się w czerwcu i od tego czasu mieszkańcy regularnie spotykali się przy wspólnych pracach na placu. Pozwoliło to na miłą integrację, zawiązanie bliższej znajomości między mieszkańcami i pokazało, że każdy ma wpływ na wygląd naszego otoczenia, że mieszkańcy realnie mogą wpływać na poprawę jakości wspólnego życia i chętniej podejmują wspólne działania na rzecz wsi. Dodatkową niemierzalną korzyścią z realizacji projektu była wspaniała mobilizacja nie tylko podczas prac budowy ale w czasie organizacji imprezy otwarcia, kiedy pokazała się świetna praca zespołowa Mieszkańców Jarkowic. Wszystkim jeszcze raz bardzo dziękujemy za współpracę.

Tytuł projektu:Spotkajmy się w ogrodzie!
Realizator:Stowarzyszenie Doliny Zadrny z Okrzeszyna
Miejsce realizacji projektu : Uniemyśl
Gmina Lubawka
Koordynatorzy projektu: Kamila Grzesiak
DOTACJA z DL 2018:

5 980 zł

Finansowy wkład własny realizatora:
400,00 zł
Niefinansowy wkład realizatora:
1 218 zł
Całkowita wartość projektu:
7 598 zł

Opis zrealizowanego projektu:

Tworząc ogród w samym sercu wsi Uniemyśl chcieliśmy po prostu razem spędzić czas przy wspólnej, pożytecznej pracy dla rozwoju naszej miejscowości. Taką formą chcieliśmy dodatkowo zwrócić uwagę na to, że nasze przydomowe wiejskie ogródki są prawdziwym skarbem – stanowią o naszej tradycji i lokalnej tożsamości, a zarazem są bezcennym domem dla otaczającej przyrody. Wprowadzając tanie, proste i ekologiczne rozwiązania do naszych ogrodów wzbogacamy lokalną bioróżnorodność, zwabiając m.in. dzikich zapylaczy i ptaki, które bronią nasze uprawy i rabaty przed szkodnikami. Taki ekologiczny ogród uprawiany w tradycyjnym stylu broni się sam, a środki ochrony roślin są po prostu zbędne. To ogród w którym panuje biologiczna równowaga. Wiedziały o tym nasze babcie, my odkrywamy tą wiedzę na nowo. O tym właśnie opowiadaliśmy w trakcie warsztatów i prelekcji z projektu Działaj lokalnie 2018, którego zwieńczeniem była wspólna praca przy stworzeniu tradycyjnego wiejskiego ogrodu w centrum Uniemyśla, wykorzystując wiedzę i doświadczenie nabyte w trakcie poprzednich spotkań. Atmosfera była cudowna, pogoda piękna, praca nie była lekka za to efekt wynagrodził trudy związane z sadzeniem krzewów i bylin, montowaniem ławek, malowaniem kwietników i pleceniem tradycyjnego wiejskiego płotka. Wieczorem, po skończonej pracy jak przystało na porządną wieś uczestnicy radowali się ze wspólnego sukcesu przy wiejskiej uczcie i muzyce na żywo, a to wszystko w nie byle jakiej karczmie Klubu Przyrodników.

Tytuł projektu:Mini golf nad zalewem – miejsce integracji i wspólnej zabawy
Realizator:Stowarzyszenie Jedynak ze Starych Bogaczowic
Miejsce realizacji projektu : Stare Bogaczowice
Koordynatorzy projektu: Agata Porwich i Agnieszka Lechowicz
DOTACJA z DL 2018:

4 750 zł

Finansowy wkład własny realizatora:
402,21 zł
Niefinansowy wkład realizatora:
1 125 zł
Całkowita wartość projektu:
6 277,21 zł

Opis zrealizowanego projektu:

Realizacja projektu pn. „Minigolf nad zalewem – miejsce integracji i wspólnej zabawy” jest kontynuacją działań, które zostały rozpoczęte na terenie zalewu kąpielowego w czynie społecznym przez mieszkańców gminy Stare Bogaczowice. Głównym założeniem było stworzenie aktywnego miejsca wypoczynku i integracji dla mieszkańców i turystów oraz upiększenie i zagospodarowanie nieużytków. W 2016 roku udało się uruchomić działalność zalewu, nad którym nadzór sprawuje organizacja pozarządowa, a w kolejnym roku zaczął działać punkt gastronomiczny – Karczma JEDYNAK. Teren wokół zalewu jest urokliwy, okoliczni mieszkańcy i turyści przyjeżdżają tu by odpocząć. W ramach realizacji tegorocznego projektu z programu działaj Lokalnie powstał plac do gry w minigolfa, gdzie do wspólnej gry i zabawy zapraszamy mieszkańców oraz turystów. Został rozegrany Rodzinny Turniej Minigolfa z nagrodami dla zwycięzców. Kolejnym działaniem były warsztaty edukacyjne dla dzieci z zakresu poznania fauny i flory prowadzone na terenie zalewu , w okolicznych lasach i w Gminnym Centrum Biblioteczno – Kulturalnym. Udział wzięło ponad 20 dzieci. Zostały rozegrane różnego rodzaju gry i zabawy terenowe przy wykorzystaniu mini golfa, piesze wycieczki po okolicy a także podchody, łamigłówki i quizy w celu przyswojenia wiedzy zdobytej podczas warsztatów. Dzieci uczyły się rozpoznać drzewa, rośliny łąkowe oraz leśne, poznawały także mieszkającą w wodzie, lasach i na łąkach zwierzynę. Realizacja projektu wpłynęła na rozwój lokalny Starych Bogaczowic. Dzięki wspólnym wydarzeniom społeczność lokalna oraz przyjezdni goście poprawiają swoje samopoczucie. Mają się gdzie spotkać i wspólnie spędzić czas. Wrosła oferta działań o charakterze integracyjnym, a dzięki udziałowi mieszkańców w procesie tworzenia projektu nastąpił wzrost poczucia przynależności do swojej miejscowości. Dzięki realizacji projektu mieliśmy możliwość zdobycia nowych doświadczeń w realizacji projektów społecznych i integracyjnych. Nawiązaliśmy współpracę z nowymi partnerami – organizacjami i firmami, wzmocniliśmy nasz wizerunek wśród mieszańców, którzy dostrzegają zalety naszej działalności. Zdobyliśmy wiedzę z zakresu realizacji oraz rozliczania projektów społecznych.

Tytuł projektu:Arka przymierze między dawnymi a młodszymi laty
Realizator:Stowarzyszenie Przymierze im. Opata Bernarda Rosy z Lubawki
Miejsce realizacji projektu : Lubawka
Koordynatorzy projektu: Sławomir Kurzeja i Irena Wyciślik
DOTACJA z DL 2018:

4 270 zł

Finansowy wkład własny realizatora:
951,75 zł
Niefinansowy wkład realizatora:
1 800 zł
Całkowita wartość projektu:
7 021,75 zł

Opis zrealizowanego projektu:

Program, a właściwie projekt grantowy „Arka przymierza między starymi a nowymi laty „ jest pewnego rodzaju kontynuacją poprzedniego projektu ”Śmiech to zdrowie” który zainicjował powstanie kabaretu KNT SP przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku i cieszył się ogromnym zainteresowaniem .Stał się ważnym wydarzeniem w życiu lokalnym naszego miasteczka. Następny eksperymentalny program kabaretu połączył działania kabaretowe U3W ze spektaklem teatrzyku dzieci i młodzieży „Pół do czwartej” W czasie przygotowywania całości została nawiązana pewna nić porozumienia między seniorami a dziećmi i młodzieżą. To stało się impulsem do stworzenia projektu „Arka przymierza między starymi a nowymi laty”. Tytuł jest trawestacją Mickiewiczowskiego „..Arko przymierza między dawnymi a młodszymi laty..” i w zamiarze swoim miał właśnie sprzymierzyć we wspólnym przedsięwzięciu młodsze pokolenie z dużo starszymi seniorami .W cyklu wspólnych warsztatów teatralnych i wokalno-muzycznych, nie tylko wspólnie doskonalili własne umiejętności w zakresie dykcji czy ruchu scenicznego czy emisji głosu, ale także przede wszystkim tworzyli wspólny nowy spektakl w którym na przemian przenikały się dwa , kiedyś osobne światy. Wspólne twórcze spotkania , w których powstawał scenariusz, dekoracje, stroje to także wspólne spędzanie czasu. Czasu, w którym niepodzielnie zapanował uniwersalny duch baśni i wspólnej zabawy, wypełniający serca zarówno dzieci, młodzieży jak i starszych nieco, często o kilkadziesiąt kalendarzy, ich wspólnych członków tego samego zespołu.

Tytuł projektu:Akademia zdrowia
Realizator:Grupa nieformalna Działamy lokalnie w zdrowiu przy wsparciu Centrum Biblioteczno-Kulturalnym Gminy Kamienna Góra
Miejsce realizacji projektu : Pisarzowice
gmina Kamienna Góra
Koordynatorzy projektu: Joanna Cebula
DOTACJA z DL 2018:

3 020 zł

Finansowy wkład własny realizatora:
194,08 zł
Niefinansowy wkład realizatora:
600 zł
Całkowita wartość projektu:
3 814,08 zł

Opis zrealizowanego projektu:

Akademia Zdrowia to pilotażowy projekt realizowany przez grupę nieformalną ”Działajmy razem w zdrowiu”. Polegał na dwóch modułach warsztatowych. Pierwszy moduł warsztatów – żywienie terapeutyczne prowadzone było przez kucharza terapeutycznego – Prelekcje składały się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy nauczyli się robić terapeutyczne formuły płynne, surowe pesto, terapeutyczne pasty, sałatki i desery. Na ten moduł składały się również cztery prelekcje: Prelekacja 1. Co to jest żywienie terapeutyczne, jakie są jego wady i zalety. Jak jeść aby utrzymać ciało w dobrej formie i zdrowiu Prelekcja nr 2. Terapie żywieniowe. Na czy polegają i jak je stosować. Przerywana głodówka, świadome ograniczanie ilości spożywanego pokarmu. Woda i jej wartość odżywcza. Woda jako antyoksydant. Jak wodę pić i jakie jest nasze zapotrzebowanie na nią. Prelekcja 3. Wątroba i jej wkład w trawienie. Tłuszcze , ich metabolizm i wartość odżywcza. Prelekcja 4. Jak jelito grube wpływa na zdrowie naszego ciała. Mikroflora która w nas żyją, probiotyki i prebiotyki. Drugi moduł warsztatów – 2 warsztaty dwugodzinne prowadzone również były przez znawcę ekologicznych kosmetyków. Jak wykorzystać rosnące wokół nas rośliny do pielęgnacji naszej skóry i włosów. Metody tworzenia prostych kremów i odżywek i ekologicznych substancji do sprzątania i pielęgnacji naszego domu. Projekt, pomimo jeszcze dość nowego podejścia do żywienie, cieszył się sporym zainteresowanym. Uczestnicy z wielkim zaciekawieniem uczestniczyli aktywnie w zajęciach. Projekt był na tyle atrakcyjny, że już dzisiaj wiemy, że jego kontynuacja odbędzie się za kilka miesięcy.

Tytuł projektu:Tuptusiowym szlakiem z przedszkolakiem
Realizator:Fundacja „Dolina Inspiracji” z Sokołowska
Miejsce realizacji projektu : Sokołowsko
gmina Mieroszów
Koordynatorzy projektu: Katarzyna Wolska
DOTACJA z DL 2018:

3 380 zł

Finansowy wkład własny realizatora:
232,91 zł
Niefinansowy wkład realizatora:
1 360 zł
Całkowita wartość projektu:
4 972,91 zł

Opis zrealizowanego projektu:

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzebę pielęgnowania lokalnego patriotyzmu oraz pragnienia wzbudzenia w najmłodszych mieszkańcach naszej gminy naturalnej ciekawości i radości związanej z poznawaniem historii swojej Małej Ojczyzny. Tematyka podjętych działań łączyła się bezpośrednio z obchodami Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Głównym założeniem projektu „Tuptusiowym szlakiem z przedszkolakiem” było przekazanie dzieciom przedszkolnym, podstawowej wiedzy o swojej miejscowości oraz najbliższym regionie (gm. Mieroszów). Dzieci pod opieką nauczycieli poznawały miejsca i obiekty w swojej miejscowości o dużym znaczeniu kulturowym, historycznym, przyrodniczym, a także związane z tradycjami pielęgnowanymi przez pokolenia na danym obszarze. Zdobytą wiedzę zawarły w przewodniku „Tuptusiowym szlakiem z przedszkolakiem”, w którym zamieszczone zostały prace plastyczne przedszkolaków wraz z opisami zabytków oraz atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie Gminy Mieroszów. Oprócz wydruku przewodnika turystycznego, projekt zakładał również organizację: – dwóch spacerów historycznych dla mieszkańców oraz turystów po miejscowościach: Mieroszów i Sokołowsko, ukazujących piękno regionu i przybliżających naszą lokalną historię; – konkursu plastycznego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Mieroszów; – gali podsumowującej projekt, połączonej z wykładem na temat historii naszej gminy po odzyskaniu Niepodległości przez Polskę. Dzięki realizacji projektu mogliśmy zapoznać młodszych i starszych mieszkańców oraz turystów z historią lokalną oraz dziedzictwem kulturowym naszej Małej Ojczyzny. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w realizację projektu.

Tytuł projektu:Ocalić od zapomnienia
Realizator:Grupa nieformalna Sekcja rękodzieła MCK przy wsparciu Mieroszowskiego Centrum Kultury
Miejsce realizacji projektu : Mieroszów
Koordynatorzy projektu: Wioleta Kuchta
DOTACJA z DL 2018:

3 350 zł

Finansowy wkład własny realizatora:
2 733,09 zł
Niefinansowy wkład realizatora:
0 zł
Całkowita wartość projektu:
6 083,09 zł

Opis zrealizowanego projektu:

Celem projektu, było stworzenie produktu prorodzinnego – Albumu tradycji rodzinnych oraz Albumu – Przepiśnika. Album tradycji rodzinnych – dom jako miejsce spotkań pokoleń, ważne daty, zwyczaje rodzinne. Album – Przepiśnik – przepisy przekazywane z pokolenia na pokolenie, historia kulinarna rodziny. Albumy to autorski projekt Sekcji rękodzieła MCK (autorka projektów – Ewa Kokoszka). Kolejnym celem było zaangażowanie dzieci i młodzieży w realizację projektu. Projekt jest promowany w lokalnym środowisku. Dużą korzyścią przy realizacji projektu jest aktywacja kulturalna mieszkańców, integracja, poszerzenie świadomości zarówno historycznej jak i pokoleniowej, rodzinnej, promocja tradycji rodzinnych. Grupa zaangażowana w bezpośrednią realizację pozyskała nowych uczestników, zdobyło kolejne, nowe doświadczenie i kompetencje, co stanowi oczekiwany efekt końcowy projektu. Działania projektowe, prowadzone przez Sekcję rękodzieła MCK, ukierunkowane były na nabór nowych uczestników, dzieci i młodzieży – osób chcących zdobywać lub poszerzać umiejętności rękodzielnicze. Projekt zrealizowany został na 16 spotkaniach warsztatowych, po 3 godziny- jeden raz w tygodniu. Zastosowana, bardzo pracochłonna technika scrapbookingu zapierała dech w piersiach uczestnikom wystawy Albumów w Mieroszowskim Centrum Kultury.

Tytuł projektu:

Motopozytywni w Lubawce

Realizator:Grupa motocyklowa Choppers Garage przy wsparciu Stowarzyszenia Przymierza im. Opata Bernarda Rosy z Lubawki
Miejsce realizacji projektu : Lubawka
Koordynatorzy projektu: Oskar Najdek
DOTACJA z DL 2018:

2 700 zł

Finansowy wkład własny realizatora:
1 402,12 zł
Niefinansowy wkład realizatora:
1 330 zł
Całkowita wartość projektu:
5 432,12 zł

Opis zrealizowanego projektu:

Głównym celem projektu Motopozytywni w Lubawce była poprawa wizerunku motocyklisty jako użytkownika drogi nie tylko wśród mieszkańców Lubawki . Motocykliści i osoby interesujące się motocyklami mogli podnieść swoją wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i pokazać mieszkańcom, że są bardzo zgraną i pozytywną grupą ludzi. W trakcie trwającego 3 miesiące projektu Grupa motocyklowa Czopers Garage z Lubawki zorganizowała dwa pikniki w Parku Watra oraz przygotowała i przeprowadziła quiz edukacyjny w trakcie Dni Lubawki oraz pokaz motocykli. Podczas pierwszego pikniku odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy wraz z symulacją wypadku motocyklowego, pokaz mistrza Europy w footbag’u z warsztatami dla widzów, a także dwa koncerty zespołów rockowych: The Lightstreet i Unassigned. W trakcie trwania imprezy odbywały się przejażdżki na motocyklu, które sprawiły wiele radości uczestnikom. W trakcie święta miasta – Dni Lubawki na scenie został przeprowadzony quiz z nagrodami z wiedzy o hobby motocyklowym. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci i dorosłych nie tylko mieszkańców Lubawki. Uczestnicy zostali nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami i upominkami. Prezentacja motocykli na lubawskim rynku była dużą atrakcja. Drugi piknik był również bogaty w wiele atrakcji. Przejażdżki na motocyklach były stałym punktem pikników z uwagi na bardzo duże zainteresowanie. Motocykliści i przybyli goście wzięli udział w profesjonalnym, teoretycznym, a także praktycznym szkoleniu bezpiecznej jazdy, zorganizowanym na oddzielnie przygotowanym placu, znajdującym się na terenie parku. Zagrał również koncert zespół The Rebel Head, który umilił wspólnie spędzony czas mieszkańcom. Podczas trwania imprez, dzieci miały możliwość skorzystania z dmuchanych atrakcji. Pikniki przyciągnęły do Lubawki szerokie grono motocyklistów z całego województwa oraz dużą grupę mieszkańców miasta i okolic. Mieszkańcy Lubawki mieli możliwość poznania bliżej okolicznych motocyklistów, co w rezultacie przełożyło się na zbudowanie bardzo pozytywnych relacji pomiędzy tymi grupami. Uczestnicy projektu zaczerpnęli dużo potrzebnej wiedzy nt bezpiecznego poruszania się motocyklem, a także przekonali się na własnej skórze, że bezpieczna jazda wytwarza wiele pozytywnych emocji. Uczestnicy projektu całymi rodzinami spędzili aktywnie czas na świeżym powietrzu oraz zwiększyli swoje zainteresowanie i zaangażowanie w zakresie aktywności społecznej.

Tytuł projektu:

Zdrowo i wesoło

Realizator:Stowarzyszenie Niedamirów Wioska Cudów
Miejsce realizacji projektu : Niedamirów gmina Lubawka
Koordynatorzy projektu: Monika Otręba
DOTACJA z DL 2018:
5 500 zł
Finansowy wkład własny realizatora:
523,66 zł
Niefinansowy wkład realizatora:
1 610 zł
Całkowita wartość projektu:
7 633,66 zł

Opis zrealizowanego projektu:

Nasz projekt Zdrowo i wesoło był skierowany do wszystkich grup wiekowych mieszkańców naszej wioski. Odbiorcami były dzieci ich rodzice i dziadkowie. W ten sposób budowaliśmy więzi pokoleniowe i między pokoleniowe. W czasie trwania projektu nakłanialiśmy mieszkańców naszej wsi do aktywności fizycznej i refleksji nad zdrowym trybem życia. Przeprowadziliśmy warsztaty kulinarne, warsztaty z postaw treningu siłowego, zajęcia sportowe – mecze piłki siatkowej, nożnej i koszykówki i zorganizowaliśmy festyn dla mieszkańców wsi i okolicy. Celem tych wszystkich działań był rozwijanie i wspieranie aktywności fizyczne całej społeczności, promowanie zdrowego trybu życia. Zorganizowane warsztaty zdrowego żywienia podczas których uczestnicy poznawali podstawy dietetyki, wykorzystywania w kuchni produktów z przydomowych ogródków i rosnących w okolicy ziół. Ważnym elementem tych warsztatów było zwrócenie uwagi na dostosowanie odpowiedniej diety dla poszczególnej grup wiekowych i dbałość o jakość produktów które się spożywa. Istotnym elementem realizowanego projektu było zainstalowanie na placu zabaw siłowni pod gołym niebem oraz zakup i zasadzenie krzewów ozdobnych wokół placu. Aby świadomie efektywnie i efektownie korzystać z tych urządzeń zorganizowaliśmy kilu godzinne szkolenie z udziałem instruktora sportowego. Oprócz instalacji siłowni wyposażyliśmy naszą istniejąca bazę sportowa w siatkę, w piłki oraz linie wydzielające boisko do gry w piłkę siatkową. W zorganizowanie wiejskiego festynu którego przygotowaniu i przeprowadzeniu zaangażowało się kilkudziesięciu osób, w trakcie którego odbyły się rozgrywki sportowe: mecze piłki nożnej i siatkówki. Zwieńczeniem tego były nagrody i upominki dla uczestników zawodów i gości festyny w formie koszulek i długopisów z logo wsi.
W czasie trwania projektu zrealizowaliśmy:
1. Warsztaty kulinarne- zdrowego żywienia-10 godzin.
2. Warsztaty fitness- 6 godzin
3. Zorganizowaliśmy festy wiejski.
4. Przeprowadziliśmy rozgrywki w piłę nożna, siatkową.
5. Przygotowaliśmy teren pod siłownię
6. Zainstalowaliśmy przyrządy do ćwiczeń.
7. Przygotowaliśmy zamówiliśmy i rozdaliśmy upominki promujące nasze Stowarzyszenie oraz naszą wioskę podczas zajęć sportowych, warsztatów oraz festynu.
8. Kupiliśmy zasadziliśmy krzewy ozdobne wokół naszej siłowni.
9. Kupiliśmy sprzęt i wyposażenie boiska do gry w piłkę siatkową ( piłki, siatka oraz linie wyznaczające teren gry).

Tytuł projektu:

Nasza Św. Góra – miejscem czystym i pięknym

Realizator:Grupa nieformalna Nasza Święta Góra przy wsparciu Stowarzyszenia Przymierze im. Opata Bernarda Rosy z Lubawki
Miejsce realizacji projektu : Lubawka
Koordynatorzy projektu: Adrian Średniawski i Danuta Olszewska
DOTACJA z DL 2018:
2 450 zł
Finansowy wkład własny realizatora:
122,66 zł
Niefinansowy wkład realizatora:
7 210 zł
Całkowita wartość projektu:
9 700,09 zł

Opis zrealizowanego projektu:

Św. Góra w Lubawce to szczególne miejsce, ważne dla mieszkańców miasta z punktu widzenia historycznego i krajoznawczego. Znajdują się tam kapliczki i kalwaria świadczące o dawnym znaczeniu tego miejsca. Projekt nasza Św. Góra miejscem czystym i pięknym obejmował wiele godzin pracy głownie fizycznej. Chcieliśmy przywrócić temu miejscu dawny blask i piękno. Zaangażowanych było wielu wolontariuszy i tych młodych i starszych. Wszyscy ofiarne pracowali na rzecz tego projektu. Oczyszczaliśmy teren wokół sześciu miejsc. Przy figurze św. Floriana przygotowaliśmy grunt i wysypaliśmy ozdobne kamienie i w donicach zasadziliśmy kwiaty. Przy pierwszej kaplicy św. Anny oczyściliśmy duży teren z zarośli i krzewów. Tak aby lepiej widać kaplice. Zakupiliśmy dwie donice betonowe i nasadziliśmy w niej kwiaty. Zasadziliśmy też ozdobne krzewy i wrzosy. Te same prace obejmowały miejsca wokół kaplicy Ostatniej Wieczerzy i Ciemnicy. W ogrodzie Oliwnym gdzie czekało na nas bardzo dużo pracy udało nam się uporządkować teren, wyeksponować paprocie i wykonać drewniany płotek z bramką. Przy Krzyżu – oczyściliśmy teren i zasadzaliśmy głownie białe rododendrony i rokitnik. Z niecierpliwością czekamy kiedy krzewy zakwitną. Pod koniec naszej pracy zorganizowaliśmy uroczyste zakończenie projektu. Było historyczne przejście po kalwarii i opisem jej powstania i ognisko. Wolontariusze otrzymali dyplomy. Było wiele radości i satysfakcji z dokonanych prac.

Tytuł projektu:„Jarmark nad Świdną, kontynuacja” – promujemy nasze wybory lokalne
Realizator:Stowarzyszenie „Świdna” ze Świdnika
Miejsce realizacji projektu : Świdnik gmina Marciszów
Koordynatorzy projektu: Wiesław Truszkowski i Edmund Orzechowski
DOTACJA z DL 2018:
5 000 zł
Finansowy wkład własny realizatora:
1 082,73 zł
Niefinansowy wkład realizatora:
4 500 zł
Całkowita wartość projektu:
10 500 zł

Opis zrealizowanego projektu:

Nasze Stowarzyszenie postanowiło zorganizować po raz kolejny jarmark, na którym mieszkańcy wsi i okolic mogli przedstawić swoje produkty rolne, artykuły spożywcze, rękodzieło. Przy tej okazji mogliśmy zagospodarować plac naszych wiejskich spotkań. W ramach tego projektu, oprócz samego jarmarku zaplanowaliśmy warsztaty związane z przedstawianymi produktami. W ramach projektu wykonano utwardzony plac targowy, wyposażony w zasilanie elektryczne. Przeprowadzono zajęcia warsztatowe (świetlica wiejska w Świdniku):
1. kosmetyczne – profesjonalna wizażystka przeprowadziła szkolenie wykonywania makijażu,
2. plastyczne – zajęcia dekupażu zastosowanego w wykonywaniu ozdób świątecznych,
3. kulinarne – zajęcia na temat polskiej kuchni kresowej,
4. organizacja konkursu fotograficznego obrazującego życie naszej wsi.
Nagrodzone prace zostały wydrukowane i przedstawione na wystawie podczas jarmarku a następnie w naszej świetlicy wiejskiej. Podsumowaniem projektu był „Jarmark nad Świdną”, który odbył się w dniu 15.09.2018r., na którym zaprezentowano wiele wyrobów spożywczych ( wędlin, pieczywa, ciast, pierogów, przetworów warzywno-owocowych, serów, miodów itp.) i rękodzieła (ozdoby świąteczne, rzeźby, papieroplastyka, ozdoby w technice decupagu). W ramach projektu zagospodarowano teren, na którym odbył się jarmark. Pogłębiono rowy melioracyjne, zniwelowano i utwardzono teren. Urząd Gminy zainstalował stałe przyłącze energetyczne, dzięki czemu plac spotkań może być oświetlony, a stoiska jarmarczne posiadać zasilanie. W pracach na placu uczestniczyło wielu mieszkańców naszej wsi. W jarmarku uczestniczyło 14 wytwórców. Późnym popołudniem odbyła się wspólna biesiada przy ognisku z pieczeniem kiełbasek, śpiewaniem pieśni biesiadnych i tańcami. Owocem działań projektu są już następne działania mieszkańców wsi: budowa budynku gospodarczego w czynie społecznym i przyszłe zadaszenie placu spotkań. Założenia projektu zostały w pełni zrealizowane, zainteresowanie naszymi działaniami przekroczyło nasze oczekiwania, a nasz „Jarmark nad Świdną” stał się imprezą cykliczną.

Tytuł projektu:Bookcrossing – uwolnij książkę. Opawskie przygody Zosi razem z „Bajką w podróży”
Realizator:Stowarzyszenie „Brama Opawska” z Opawy
Miejsce realizacji projektu : Opawa gmina Lubawka
Koordynatorzy projektu: Arleta Sikora
DOTACJA z DL 2018:
4 900 zł
Finansowy wkład własny realizatora:
2 044,73 zł
Niefinansowy wkład realizatora:
2 420 zł
Całkowita wartość projektu:
9 364,73 zł

Celem nadrzędnym projektu było stworzenie bajki opisującej walory turystyczne naszej wsi, a także okolicznych miejscowości. Dodatkowo chcieliśmy uruchomić w naszej miejscowości ogólnodostępne czytelnie zewnętrzne. W ramach projektu postawiliśmy wiatę drewnianą w Opawskiej Przystani, przy której mogliśmy się spotykać wyruszając w kolejne podróże razem z Zosią. Napisaliśmy niecodzienny przewodnik po naszych atrakcjach turystycznych. W trakcie tego pisania mogliśmy razem zagłębić się w historię naszych regionów. Odbyliśmy wycieczki podczas których mieliśmy różne zadania do wykonania m.in. tworząc kompozycję z ziół i kwiatów rosnących na opawskich łąkach. W efekcie finalnym po zakończeniu projektu w naszej wsi stoją dwa regały z 222 książkami zarejestrowanymi w ogólnopolskim systemie bookcrossingowym. Każdy chętny może sprawdzić w systemie internetowym pozycję którą chciałby wypożyczyć. Jesteśmy bardzo dumni, iż wypożyczalnia cieszy się ogromna popularnością nie tylko wśród młodszych mieszkańców, ale również dorośli chętnie sięgają po pozycje książkowe miło i przyjemnie siedząc w parku na świeżym powietrzu. Kolejnym efektem jest powstanie bajki, która zostanie w przyszłości wydana w formie papierowej i nagrana w formie audiobooka. W bajce tej zawarte są opisy i fakty na temat naszych okolicznych atrakcji turystycznych co pozwala na poznawanie wszystkich walorów okolic- niejednokrotnie nawet starsi mieszkańcy wsi (nie mówiąc już o turystach) nie znają wszystkich legend czy faktów o naszych atrakcjach turystycznych. Wierzymy ze forma bajki, a nie typowego przewodnika spowoduje wzrost chęci wśród społeczeństwa do poznania tych pięknych zakątków. Mieszkańcy zrozumieli na czym polega pisanie bajki jako przewodnika o naszych terenach – zobaczyli inną możliwość promocji naszego terenu. Bajka ta pokazała innym, że można w ciekawy sposób promować swoje atrakcje turystyczne. Okoliczne wsie zaczęły się interesować tą formą przewodnika i nabrały ochotę aby stworzyć wspólną opowieść nie tylko o gminie Lubawka, ale rozszerzyć zasięg o powiat kamiennogórski. Działacze pracujący przy projekcie i pisaniu tej opowieści przekonali się, że dadzą radę wspólnymi siłami napisać bajkę, z której jesteśmy dumni. Jako społeczność małej miejscowości możemy poszczycić się dwiema zewnętrznymi czytelniami, które łączą mieszkańców. Bardzo chętnie dzieci sięgają po książki zachęcając tym samym dorosłych do przyjścia do Ostoi czy Przystani, a to skutkuje wspólnymi spotkaniami z innymi. Zauważamy, że również ci starsi mieszkańcy chętnie przychodzą i korzystają z zasobów biblioteki.

Komentarze są wyłączone.