Szkolenia z obsługi komputera

W każdej z gmin zorganizowano pięć spotkań z rozwijania kompetencji cyfrowych niezbędnych do dialogu obywatelskiego i współuczestnictwa w decyzjach skierowanych do seniorów i organizacji senioralnych.

W programie uczestnicy poznali m.in.:
– Podstawowe nazewnictwo używane w technologii komputerowej
– Praca w systemie Windows
– Podstawy edycji tekstu w programie Word
– Podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel
– Wyszukiwanie informacji w sieci Internet
– Podstawy poczty elektronicznej

1 szkol. komp. 2. szkol.komp.5.szkol.komp.4. szkol.komp.3. szkol.komp.

Komentarze są wyłączone.