Stowarzyszenie „Optymistów Krzeszowskich”

 

poprawioneKryzys społeczeństwa obywatelskiego w naszym regionie odbija się szczególnie w niekorzystny sposób na aktywności kobiet z obszarów wiejskich.  Dzięki pomysłowości i determinacji członków Stowarzyszenia „Optymistów Krzeszowskich”, życie mieszkańców wsi Krzeszów w województwie dolnośląskim zmieniło się tając o wiele ciekawsze. Stowarzyszenie „Optymistów Krzeszowskich” to organizacja, która pomimo swojego krótkiego istnienia dokładnie od 13 marca 2009 roku, działa bardzo intensywnie na naszym terenie. Głównym założeniem organizacji jest aktywizacja mieszkańców wsi Krzeszów poprzez ożywienie zapomnianych tradycji kulturowych, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, opieka nad osobami samotnymi znajdującymi się w trudnych warunkach, integrowanie mieszkańców z nowo osiedlonymi, a także ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców w poszczególnych grupach wiekowych (zajęcia rehabilitacyjne, szkolenia w zakresie pierwszej pomocy, zdrowego żywienia itp.).W 2011 roku Stowarzyszenie zrealizowało projekt pt.: „Profilaktyka krzeszowskich Seniorów – sprawność fizyczna wspierana zdrowym żywieniem adekwatnym do wieku.” Projekt polegał na poprawie jakości życia mieszkańców wsi przez poprawę sprawności fizycznej, a także pośrednio intelektualnej, zachęcenie osób powyżej 50-tego roku życia do aktywnego spędzenia wolnego czasu oraz zwrócenie uwagi na właściwe odżywianie. To niełatwe zadanie, bowiem starsi ludzi niechętnie opuszczają swoje domostwa. To „zasiedzenie” w domu wynika z kilku powodów, między innymi z przekonania, że w pewnym wieku nie znajdą dla siebie niczego atrakcyjnego, że nie wypada uprawiać sportu i że już za późno na poprawę zdrowia czy uczenie się zdrowego, dietetycznego żywienia. Osoby starsze, szczególnie z obszarów wiejskich wciąż pozostają na marginesie społecznym, choć to poddawane jest w ostatnich latach zmianie.Dzięki wielkiemu zaangażowaniu ze strony członków stowarzyszenia projekt cieszył się wielkim zainteresowaniem. W ramach projektu zorganizowano ćwiczenia aerobowe na cyklometrze i orbitrecu, grupowe na karimatach wg metody Mckenzie, PNF, NAP. Godzinne zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu w okresie od 1.09 – 30.09. 2011 r. Ćwiczenia odbywały się pod okiem wykwalifikowanego specjalisty, a w zajęciach brało udział 36 osób. Podsumowaniem projektu było uroczyste spotkanie, na którym uczestniczkom wręczono certyfikaty uczestnictwa w zajęciach. Już teraz można stwierdzić, że rezultaty wynikające z działań projektowych przyniosły oczekiwane wyniki. Podczas spotkania można było zauważyć zwiększającą się integrację ludzi starszych. Z życzliwością przyjęto również wykłady o zdrowym trybie życia i zdrowym odżywianiu. Uczestnicy z przyjemnością uczestniczyli w zajęciach, a czym zapewniali organizatorów.

Przełamaniu negatywnych stereotypów związanym z wiekiem i zbliżaniu do siebie przedstawicieli młodego i starszego pokolenia służył projekt pt. „Krzeszowski Osadnik 1945-1955”. Projekt miał na celu ocalenie od zapomnienia wspomnień żyjących, pierwszych powojennych osadników. Dla młodych mieszkańców Krzeszowa były to bardzo często historie całkowicie nieznane, choć dotyczyły ich dziadków. Przekazywanie tej najnowszej, lokalnej historii przez jej naocznych świadków i pobudzenie lokalnego patriotyzmu, było celem nadrzędnym projektu. Duże zainteresowanie nim wśród młodych mieszkańców Krzeszowa świadczy o zainteresowaniu tematem. „Rozmowy były dość trudne, bo nie wszystkie osoby były od razu skłonne do opowiadania o swoich przeżyciach, ale odkrycie tych skromnych ludzi z ich wielkim bagażem przeżyć i doświadczeń, było wielkim wydarzeniem” – wyjaśniła koordynatorka projektu Pani Halina Tykierko.

Komentarze są wyłączone.