Społecznik Roku 2016 – zgłoszenia

Bez tytułu

Znasz osobę, która bezinteresownie działa na rzecz innych, aktywnie organizuje pomoc sąsiedzką, udziela się społecznie, wspiera społeczności lokalne, seniorów, dzieci lub walczy o ochronę środowiska? Zgłoś ją do ósmej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika Newsweek Polska. Termin składania wniosków upływa 30 września 2016 roku.

Kandydatów do tytułu Społecznika Roku tygodnika „Newsweek Polska” mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, grupy nieformalne, firmy, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji).

Więcej informacji oraz wniosek zgłoszeniowy wraz z regulaminem przesyłamy w załączeniu. Zapraszamy także na stronę www.spolecznikroku.newsweek.pl jak również na stronę Akademii Rozwoju Filantropii: www.filantropia.org.pl.
Wnioski z nominacjami można przesyłać do  30.09.2016 r. (włącznie) na adres spolecznikroku@filantropia.org.pl .

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2017 r. Sylwetka i działalność laureata zostaną zaprezentowane w artykule na łamach tygodnika Newsweek Polska.

Partnerem Głównym Konkursu o tytuł Społecznika Roku” Tygodnika „Newsweek Polska” jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a Partnerem Merytorycznym Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

Załączniki:

  1. Załącznik nr1 Regulamin konkursu Społecznik Roku 2016
  2. Załącznik nr 2 Wniosek zgłoszeniowy – Społecznik Roku 2016
  3. Załącznik nr3 Społecznik Roku_informacja o konkursie 2016

1. edycja nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”

logo Czlowiek wiedzy i doswiadczenia_29

Rusza 1. edycja nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”

Koalicja Prezesi-Wolontariusze nagrodzi wolontariuszy kompetencji.

Wiedza jest bardzo silnym impulsem dla rozwoju, wzmacnia motywację wewnętrzną, dodaje odwagi do działania, ale także wspiera twórcze rozwiązywanie problemów angażując różne pokolenia: tych doświadczonych i tych z energią zmieniania świata. W procesie przekazywania wiedzy, nieocenioną rolę odgrywa wolontariat kompetencji. Doceniając jego rolę, Koalicja Prezesi-Wolontariusze wspierana organizacyjnie przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Inwestycje Społeczne, postanowiła przyznać Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”. O tytuł mogą starać się osoby, które w ciągu ostatnich trzech lat aktywnie angażowały się wolontariacko, przekazując swoją wiedzę i umiejętności innym.

Pierwsza edycja Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia” odbędzie się jesienią 2017 roku. Kandydata może zgłosić każda osoba, organizacja pozarządowa lub innego rodzaju instytucja, w której realizowany jest wolontariat kompetencji. Zgłoszenia przyjmowane będą od 11 września do 20 października 2017 roku. Oceniane będą realne działania polegające na dzieleniu się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym, podjęte w 2015, 2016 roku oraz w pierwszej połowie 2017 roku.

Organizacjami z reguły zarządzają doświadczeni menadżerowie, którzy zdobyli znaczny kapitał wiedzy. Z drugiej strony osoby u progu kariery zawodowej nie posiadają kapitału wiedzy i doświadczenia, kapitału społecznego. Ta dysproporcja zasobów pomiędzy przywódcami biznesowymi a początkującymi liderami organizacji pozarządowych czy startupów przedsiębiorczości społecznej sprawia, że wiedza dzielona i zdobywana w projektach wolontariackich może mieć szczególną wartość, mówi Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Wyboru laureatów dokona kapituła, w skład której wejdą członkowie Koalicji Prezesi-Wolontariusze. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 5 grudnia 2017 roku, podczas V Konferencji Koalicji Prezesi-wolontariusze. Nagroda wiąże się z przyznaniem laureatom tytułu „Człowiek wiedzy i doświadczenia”. Wniosek zgłoszeniowy oraz regulamin nagrody dostępne są na portalu Koalicji Prezesi-wolontariusze: www.dobrybiznes.info.

Informacja prasowa_Człowiek wiedzy i doświadczenia

Kontakt:

Koordynatorka

Agnieszka Łukasik

22 825 68 50

a.lukasik@inwestycjespoleczne.pl

 

Kontakt dla mediów:

Weronika Chrapońska-Chmielewska

22 622 01 22

w.chraponska@filantropia.org.pl

Seniorzy działają :)

Trwa realizacja pomysłów spisanych przez seniorów. Do inicjatyw seniorzy bardzo często wykorzystują istniejące już zasoby. W Czarnym Borze zostanie uzupełniony Kolorowy Zakątek w dalsze nasadzenia a także pojawi się domek dla zapylaczy wraz z tablicą informacyjną. W wielu innych miejscowościach również zostanie uporządkowany teren pod kwiaty, rośliny, ławeczki i miejsca na wspólne ognisko czy grill. W Unisławiu Śląskim seniorzy podjęli się odnowienia starej elewacji świetlicy i placu przylegającego do niej. Trzymamy kciuki za wszystkie pomysły a efekty z pewnością zaprezentujemy w relacji fotograficznej.

20170822_162044 20170822_162050

 

 

 

 

granica asos

PROGRAM RÓWNAĆ SZANSE – zapraszamy

 

Czas na projekt dla młodych, otwartych osób w Waszej miejscowości!

Ogłaszamy Regionalny Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2017”. Zapraszamy do konkursu organizacje pozarządowe (zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów), w tym OSP, a także miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Twórcą Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a prowadzi go Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – najlepsze rekomendacje i najlepsze towarzystwo, gdy chce się zyskać status lokalnego realizatora skutecznych działań dla młodzieży.

Start w Regionalnym Konkursie Grantowym to szansa na dotację do 8 500 zł na projekt 6-miesięczny (trwający od 1 lutego do 31 sierpnia 2018 r.).

Termin składania wniosków upływa 25 października 2017 roku, o godzinie 12.00. Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego czekają na naszej stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

W Programie „Równać Szanse” chodzi o wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Dzięki zdobytym w projekcie umiejętnościom młody człowiek z małej miejscowości nauczy się samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczane przez siebie cele, planować swoją przyszłość, wspólnie z innymi młodymi działać. Wszyscy, którzy będą towarzyszyli mu w tej drodze zyskają wiarygodność w oczach swojego otoczenia i wsparcie w kolejnych wspólnych działaniach.

Zaproście młodych ludzi do wspólnego przygotowania projektu, który pozwoli im lepiej poznać siebie i swoje środowisko! Odkryć samych siebie i swoje możliwości! Poznać ludzi,  organizacje i instytucje, które gotowe są wspólnie z młodymi zmieniać ich świat!

Warto?… Warto!!!

napis_rs_2017_kolor